• جود و سخاوت، از بارزترین صفات پیشوای هفتم (ع) بود. آن گرامی امکانات مالی خود را که از راه زراعت و کشاورزی به دست آورده بود، در اختیار نیازمندان میگذاشت؛ […]
  • با امام کاظم(علیه السلام) در سایه قرآن آداب تلاوت ۱ صداى زیبا و حزن‏آور عالم بزرگوار شیخ مفید(ره) مى‏نویسد: طبق ادله گذشته،آن حضرت دانشمندترین مردم زمانه بود و بیش از […]
  • دین اسلام تلاش زیادی برای جایگزین نمودن خوی پسندیدهی حلم، در نفوس مسلمانان بکار برده و آن را عادتی برای مسلمینقرار داده و از پیامبر (ص) و ائمه هدی علیهم […]