• اشارهبسم الله الرحمن الرحیم، خرجت بحول الله و قوته، لا بحول منی و قوتی، بل بحولک و قوتک، یا رب متعرضا لرزقک فاتنی به فی عافیه.دعای آن حضرت هنگام خروج […]
  • به پاداشتن پایگاهی دینی چون «مسجد» از مهم ترین وظائف دینی به شمار میرود و بر همین اساس قرآن کریم برای احداث و عمارت مساجد شرایط مهمی را مطرح میسازد، […]
  • زندگی سیاسی امام هفتم علیه السلام امام موسی بن جعفر علیهما السلام سپیده دم روز یکشنبه یا سه شنبه هفتم صفر سال ۱۲۸ یا ۱۲۹ هجری قمری در – ابواء […]