• آموختههای دوران جوانی همانند نقشی است که بر سنگ، حجاری میگردد و ثابت و پایدار میماند.قوله فی فضل التعلم فی الشبابمن تعلم فی شبابه کان بمنزله الرسم فی الحجر.—————————————————————————————————————————————–منبع: صحیفه […]
  • هر که میخواهد که قویترین مردم باشد پس باید بر خدا توکل نماید.من اراد ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی الله. [۱] .—————————————————————————————————————————————–پی نوشت ها:[۱] بحارالانوار، ج ۷۱، ص ۱۴۳٫منبع: […]
  • از جمله آیات الهی، رام سازی ابرها است. خداوند برای زنده نگه داشتن بندگان و سرزمینها، ابر را در اوقات معینی رام ساختهاست، در حالی که اگر همیشه ابر باشد […]