• اشارهاللهم انی و فلان بن فلان عبدان من عبیدک، نواصینا بیدک، تعلم مستقرنا و مستودعنا، و منقلبنا و مثوانا، و سرنا و علانیتنا، تطلع علی نیاتنا و تحیط بضمائرنا، علمک […]
  • سلیمان بن عبدالله حکایت کند: روزی با عده ای به منزل حضرت موسی بن جعفر (ع) وارد شدیم و در حضور آن حضرت نشستیم.پس از لحظاتی، زنی را که صورتش […]
  • اشارهان لله علی الناس حجتین: حجه ظاهره و حجه باطنه، فاما الظاهره فالرسل و الانبیاء و الائمه، و اما الباطنه فالعقول.سخن آن حضرت در بیان حجتهای الهیخداوند در میان مردم […]