• هنگامی که امام کاظم (ع) را، نخست به بصره در زندان عیسی بن جعفر زندانی کردند، فرازی از دعایش چنین بود: اللهم انک تعلم انی کنت اسئلک ان تفرغنی لعبادتک، […]
  • بهترین عبادت بعد از شناخت خداوند، انتظار فرج و گشایش است.افضل العباده بعد المعرفه انتظار الفرج. [۱] .—————————————————————————————————————————————–پی نوشت ها:[۱] تحف العقول، ص ۴۰۳٫منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی […]
  • کاری نبود که محبوب خدا و مورد رضایت او باشد، مگر این که امام (ع) از روی میل و اخلاص آن را انجام میداد، از آن جمله حج خانه خدا […]