• اشارهپس از مرگ هادی به سال ۱۷۰ هجری قمری برادرش هارون بر مسند خلافت تکیه زد و مدت ۲۲ سال و اندی حکومت کرد که سیزده سال آن همزمان با […]
  • دینی که برای عفاف عمومی جامعه بسیار حساس میباشد به موضوع ازدواج و همسریابی نیز حساس خواهد بود. به همین علت در مورد ویژگیهای همسر رهنمون هایی دارد که پیروان […]
  • «مثل المومن مثل کفتی المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه لیلقی الله عزوجل و لا خطیئه.» [۱] .مثل مومن، مثل دو کفه ترازو است که هر مقدار بر […]