• در مدینه شخصی از بستگان عمر بن خطاب با امام صادق (ع) دشمنی میکرد و به طور مکرر با کمال گستاخی از آن حضرت و خاندان رسالت بدگویی مینمود، چند […]
  • علی بن یقطین، کارگزار حضرت کاظم علیه السلام اصحاب و شاگردان ائمه معصومین علیهم السلام نقش بزرگی در اخذ و انتقال آثار و روایات آنان، به جهان اسلام داشته اند. […]
  • لا تستکثروا کثیر الخیر و لا تستقلوا قلیل الذنوب فان قلیل الذنوب یجتمع حتی یصیر کثیراً، و خافوا الله فی السر حتی تعطوا من انفسکم النصف و سارعوا الی طاعه […]