احادیث اخلاقی

حدیث امام کاظم استواری مؤمن

المؤمن أعز من الجبل، الجبل یستقل بالمعاول و المؤمن لا یستقل دینه شیء. [۲۶۲] امامان الگوی استقامت و رفتار پایدار میباشند. در زندگی فردی و اجتماعی [ صفحه ۱۰۹] بیشترین سختیها در زندگی پیشوایان بروز میکند. آنان استوار و محکم بر مشکلات فائق میشوند و دیگران را به این گونه پایداری فرا خوانند. امام کاظم (ع) میفرماید: مؤمن از کوه سخت تر است. از کوه در اثر فرسایش و حوادث کاسته میشود، لیکن از استواری انسان مؤمن هیچ گاه چیزی کاسته نمیگردد.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *