احادیث اخلاقی

حدیث امام کاظم برترین صدقه

عونک للضعیف من أفضل الصدقه. [۲۴۹] . اندیشه دینی تعاون و کمک به دیگران است. پیشوایان دینی آموختند که انسان هماره باید به فکر نجات دیگران باشد. انسانی که در اندیشه نجات خویش است، اندیشه دینی ندارد. اندیشه همخوان با اندیشه و رفتار عترت این است که فرد در فکر نجات دیگران باشد. در فکر گرفتن دستان ضعیفان و آسیب پذیرهای جامعه باشد. ابو ابراهیم موسی بن جعفر (ع) در این باره میفرماید: بهترین صدقه در راه خدا این است که دست فقیر و ناتوانی را بگیری، عونک للضعیف من افضل الصدقه. این روحیه تعاون و همگرایی عترت است. این اندیشه جامعه را بارور میسازد. این اندیشه از جامعه انسانی جامعه تعامل و تعاون میسازد نه جامعه تکاثر و تکالب! این اندیشه به جامعه روح تعاون و تعامل که عامل ثبات و پیشرفت میباشد، میبخشد. این سیره به جامعه میآموزد که جامعه اسلامی هماره باید در اندیشه افراد آسیب پذیر باشد. سازمان هایی مانند تأمین اجتماعی، بهزیستی، امداد و امثال اینها باید آن گونه رشد و توسعه بیابند و توانمند باشند [ صفحه ۱۰۴] تا تمام افراد آسیب پذیر جامعه را زیر پوشش قرار دهند. این پیام فرموده امام کاظم (ع) است. امام کاظم (ع) دست گیری از آسیب پذیران را برترین صدقه معرفی میکند همان طور که رسول الله (ص) بر همگان آموخت: أنا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنه، [۲۵۰] «من و کسی که متکفل امور یتیم است، همانند دو انگشت، در بهشت همراه هم هستیم».
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *