احادیث اخلاقی

صبر و پایداری از دیدگاه امام کاظم علیه السلام

امام علیه السلام یاران خود را به داشتن صبر و پایداری – در صورتی که با مشکلی مواجه شوند و یا ناگواریها بر ایشان وارد شود –
مصیبت، آن مصیبتی » : سفارش فرموده است، زیرا که بیتابی، آن اجری را که خداوند برای صابران وعده داده، از بین میبرد، فرمود
۴۴۸ ] . و ] «. نخواهد بود که صاحبش سزاوار اجر و پاداش باشد، مگر به وسیله پایداری و به هنگام صدمه دیدن کلمه استرجاع گفتن
مصیبت برای شخص بردبار و صابر یکی، و برای » : و نیز فرمود «. صبر بر گرفتاری بالاتر است از عافیت به هنگام شادمانی » : فرمود
[ صفحه ۲۷۵ ] «. کسی که بیتابی کند دو تا است
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *