احادیث اخلاقی

پاک ترین مال در بهترین راه

زندگی امامان معصوم (ع) در تمام شؤون پاک و بیشائبه است. آنان در هیچ زمینه فکری و اخلاقی و رفتاری، رفتاری شبهه انگیز ندارند. آنان به پیروان خویش نیز تأکید دارند که در زندگی راه پاکی را پیش گیرند. مال پاک از آلودگی و حرام، مراحلی دارد. برخی از اموال آن گونه زلال و شفاف هستند که انسان به یقین میداند مالی حلال و به دور از آلودگی است. در عین حال که برخی اموال دیگر ممکن است از لحاظ حقوقی و فقهی مالی حلال و پاک باشند، لیکن نه در مرحلهی بالای از شفافیت و پاکی. [ صفحه ۱۰۶] هزینه اموال و امکانات نیز متفاوت میباشد. اموالی که انسان برای غذا که جان انسان را رشد و نمو میدهد، در واقع جزء وجود انسان میگردد با اموالی که در خارج وجود خود هزینه میکند و از آنان بهره وری مینماید، مانند منزل و مرکب با هم متفاوتند. انسان باید تلاش کند اموالی را که از آنان به عنوان تغذیه بهره میبرد، پاک ترین باشد. با توجه به این تفاوت ها در اموال پاک و نیز هزینهها و مصرف آنها، اینک به سخن امام کاظم (ع) نگاه میافکنیم. حضرت میفرماید ما اهل بیت برای سه مورد هزینه و مصرف، از پاک ترین اموال خویش انتخاب میکنیم، انا اهل بیت حج صرورتنا و مهورنسائنا و أکفاننا من طهور اموالنا. [۲۵۴] «ما اهل بیت هزینه حج (اول)، مهریه همسران خویش و کفن هایمان را از پاک ترین اموال خویش انتخاب میکنیم». این سه مصرف که زیارت خانه خدا و مهریه همسر و کفن تنها چیزی که میت از مال خویش همراه میبرد، از پاکترین و خالص ترینها باید باشد. شاید انگیزه این سه مورد این باشد که در حج انسان به لقاء الله میرود. رحلت و مردن نیز لقاء الله است و ازدواج نیز باعث پاکی و رشد و صعود انسان به سوی خداست. در هر سه مورد انسان به سوی ملاقات با خداست. اگر راه و هزینه زاد و راحلهاش پاک و پاک ترین باشد راحت تر و روان تر به مقصد نایل میگردد. از این رو امام همام هزینه این سه مورد را از پاک ترین اموال خویش بر میگزیند و به دیگران نیز میآموزد که این گونه باشند. [ صفحه ۱۰۷]
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *