احادیث اخلاقی

کمک به حاجتمندان از دیدگاه امام کاظم علیه السلام

صفحه ۱۲۶ از ۲۷۲
به هر کس که » : امام علیه السلام اصحاب خود را به کمک و یاری کسی که پناه میخواهد و برآوردن حاجتش، واداشته و فرمود
مردی از برادران مسلمانش پناه آورد – در پارهای از احوالش – و او را – با این که میتوانست – پناه ندهد، رشتهی ولایت خدای
هر کس را که » : ۴۵۰ ] . و نیز آن حضرت دستور به برآوردن حاجات مردم داده و فرموده است ] «. عزوجل را از خود بریده است
برادر مؤمنش حاجتی بیاورد، در حقیقت آن رحمتی از طرف خدا است که به او روآور شده است، پس اگر آن را پذیرفت به
ولایت ما پیوسته و او به ولایت خدا متصل است، و اگر آن را رد کرد – در حالی که قدرت بر انجام آن داشته – خداوند ماری از
صفحه ۲۷۷ ] و نیز در فضیلت کسی که حاجت ] «… آتش دوزخ را بر او مسلط گرداند که تا روز قیامت او را در میان قبرش بگزد
خداوند بندگانی در روی زمین دارد که در راه برآوردن حاجات مردم کوشا هستند. ایشانند » : برادر مؤمنش را رد نمیکند، فرمود
. [۴۵۱] «. مؤمن به روز واپسین، و هر کس که دل مؤمنی را شاد سازد، خداوند دل او را روز قیامت شاد گرداند
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *