احادیث و سخنان

حدیث امام کاظم استواری مومن

المومن اعز من الجبل، الجبل یستقل بالمعاول و المومن لا یستقل دینه شیء. [۱] امامان الگوی استقامت و رفتار پایدار میباشند. در زندگی فردی و اجتماعی بیشترین سختیها در زندگی پیشوایان بروز میکند. آنان استوار و محکم بر مشکلات فائق میشوند و دیگران را به این گونه پایداری فرا خوانند. امام کاظم (ع) میفرماید: مومن از کوه سخت تر است. از کوه در اثر فرسایش و حوادث کاسته میشود، لیکن از استواری انسان مومن هیچ گاه چیزی کاسته نمیگردد.
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] مجموعه ورام، ج ۲، ص ۱۲۵٫
منبع: امام کاظم الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما چاپ اول ۱۳۸۶٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *