احادیث و سخنان

حدیث امام کاظم تضرع برای عقل

هر کس بینیازی خواهد بدون دارایی، و آسایش دل خواهد بدون حسد، و سلامتی دین طلبد، باید به درگاه خدا زاری کند و بخواهد که عقلش را کامل کند. پس هر کس که خرد ورزد. بدانچه کفایتش کند قانع باشد. و هر که بدانچه او را بس باشد قانع شود، بینیاز گردد و هر که بدانچه او را بس بود قانع نشود، هرگز به بینیازی نرسد.
من اراد الغنی بلا مال و راحه القلب من الحسد و السلامه فی الدین فلیتضرع الی الله فی مسالته بان یکمل عقله، فمن عقل قنع بما یکفیه و من قنع بما یکفیه استغنی و من لم یقنع بما یکفیه لم یدرک الغنی ابدا. [۱] .
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] تحف العقول، ص ۳۸۸٫
منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ حلم چاپ اول زمستان ۱۳۸۴٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *