احادیث و سخنان

حدیث امام کاظم ساختن مسجد

به پاداشتن پایگاهی دینی چون «مسجد» از مهم ترین وظائف دینی به شمار میرود و بر همین اساس قرآن کریم برای احداث و عمارت مساجد شرایط مهمی را مطرح میسازد، که تنها با فراهم شدن این شرایط افراد موفق به این فضیلت مهم میشوند. این شرایط عبارتند از: ایمان به خدا و روز جزا و پای بند بودن به فروعات دینی در رفتار که تبلور آن در پرستش خدا مانند به پا داشتن نماز و پرداختن زکات میباشد، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر و اقام الصلوه و آتی الزکاه. [۱] شخص تا به این مرحله از ایمان نرسد توفیق ساختن و آبادانی مسجد برای وی فراهم نمیشود. انسانی که در باورهای خویش آلوده به شرک باشد و از ایمان و توحید فاصله داشته باشد، هرگز به تعمیر و آبادانی مسجد اقدام نمیکند، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. [۲] . رسول الله (ص): من بنا مسجدا فی الدنیا اعطاه الله بکل شبر منه، او بکل زراع منه مسیر اربعین الف عام. [۳] «هر کس مسجدی به مقدار یک وجب یا نیم متر بسازد، خدای سبحان به وی به مقدار طول چهل هزار سال راه در قیامت پاداش می دهد». امام صادق (ع): من بنا مسجدا بنا الله بیتا فی الجنه. [۴] «هر کس مسجدی بنا کند خدا برای وی خانهای در بهشت بنا میکند». امام باقر (ع): من بنا مسجد کمفحص قطاه [۵] بنا الله له بیتا فی الجنه. [۶] «هر کس مسجدی به مساحت آشیانه پرندهای بسازد، خدا خانهای برای وی می سازد (منظور مشارکت در ساختن مسجد میتواند باشد)».
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] توبه، ۱۸٫
[۲] المحجه البیضاء، ج ۱، ۱۷٫
[۳] وسائل، ج ۳، ص ۴۸۶٫
[۴] همان، ص ۴۸۵، ابواب احکام المساجد، باب هشتم.
[۵] مفحص: آشیانه؛ قطاه: پرندهای به اندازه کبوتر؛ المنجد، ص ۶۴۲؛ حیات الحیوان، ج ۲، ص ۳۱۰٫
[۶] وسائل، ج ۳، ص ۴۸۶٫
منبع: امام کاظم الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما چاپ اول ۱۳۸۶٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *