احادیث و سخنان

حدیث امام کاظم پاک ترین مال در بهترین راه

زندگی امامان معصوم (ع) در تمام شوون پاک و بیشائبه است. آنان در هیچ زمینه فکری و اخلاقی و رفتاری، رفتاری شبهه انگیز ندارند. آنان به پیروان خویش نیز تاکید دارند که در زندگی راه پاکی را پیش گیرند.
مال پاک از آلودگی و حرام، مراحلی دارد. برخی از اموال آن گونه زلال و شفاف هستند که انسان به یقین میداند مالی حلال و به دور از آلودگی است. در عین حال که برخی اموال دیگر ممکن است از لحاظ حقوقی و فقهی مالی حلال و پاک باشند، لیکن نه در مرحلهی بالای از شفافیت و پاکی. هزینه اموال و امکانات نیز متفاوت میباشد. اموالی که انسان برای غذا که جان انسان را رشد و نمو میدهد، در واقع جزء وجود انسان میگردد با اموالی که در خارج وجود خود هزینه میکند و از آنان بهره وری مینماید، مانند منزل و مرکب با هم متفاوتند. انسان باید تلاش کند اموالی را که از آنان به عنوان تغذیه بهره میبرد، پاک ترین باشد. با توجه به این تفاوت ها در اموال پاک و نیز هزینهها و مصرف آنها، اینک به سخن امام کاظم (ع) نگاه میافکنیم. حضرت میفرماید ما اهل بیت برای سه مورد هزینه و مصرف، از پاک ترین اموال خویش انتخاب میکنیم، انا اهل بیت حج صرورتنا و مهورنسائنا و اکفاننا من طهور اموالنا. [۱] «ما اهل بیت هزینه حج (اول)، مهریه همسران خویش و کفن هایمان را از پاک ترین اموال خویش انتخاب میکنیم». این سه مصرف که زیارت خانه خدا و مهریه همسر و کفن تنها چیزی که میت از مال خویش همراه میبرد، از پاکترین و خالص ترینها باید باشد. شاید انگیزه این سه مورد این باشد که در حج انسان به لقاء الله میرود. رحلت و مردن نیز لقاء الله است و ازدواج نیز باعث پاکی و رشد و صعود انسان به سوی خداست. در هر سه مورد انسان به سوی ملاقات با خداست. اگر راه و هزینه زاد و راحلهاش پاک و پاک ترین باشد راحت تر و روان تر به مقصد نایل میگردد. از این رو امام همام هزینه این سه مورد را از پاک ترین اموال خویش بر میگزیند و به دیگران نیز میآموزد که این گونه باشند.
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] الفقیه، ج ۱، ص ۱۲، شماره ۵۷۷؛ تحف العقول، ص ۴۱۲؛ روضه الواعظین، ص ۲۲۱٫
منبع: امام کاظم الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما چاپ اول ۱۳۸۶٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *