احادیث و سخنان

دیدگاه اهل بیت – فضایل ماه رجب

اشاره
پیش از توضیح برخی از فضایل ماه رجب لازم است بدانیم که خداوند سبحان خورشید و ماه را به مانند دو عقربه ساعت برای تشخیص سال و ماه [ صفحه ۱۴۴] قرار داده است. گردش خورشید و ماه در مدار مخصوص با نظم خاص و بدون هیچ گونه انحراف باعث پدید آمدن فصول چهارگانه سال میباشند، هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب، [۳۴۲] «او آن خدایی است که خورشید را روشنایی و ماه را نور قرار داد و ماه را منزل هایی مقدر ساخت تا حساب ماه و سال را به دست آورید.» و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. [۳۴۳] «خورشید در مدار خود به سوی قرارگاهش در حرکت است، آن اندازه گیری خدای عزیز و توانمند و آگاه است. ماه را اندازه مقدر ساختیم تا منازلی را طی کند. (منازل ماه در طول حدود ۲۹ روز) تا آنگاه که همانند شاخه خشک و زرد و کج شده درخت خرما در آید، (بازگشت به هلال در پایان هر ماه) مدارهای این ستاره و سیاره آن گونه منظم است که نه خورشید به ماه میرسد و نه شب بر روز سبقت میگیرد. هر کدام در مدار خاص خود شناورند». این آیات انبوه از احکام و علوم شگفت انگیز نجوم و هیئت را بیان میکنند، که فرصت طرح آنها نیست. علت شکلهای متفاوت ماه را قرآن «وقت شناسی» عنوان مینماید، یسئلونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس و الحج. [۳۴۴] «از تو درباره هلال ها [ صفحه ۱۴۵] می پرسند به آنان بگو هلالها برای شناخت وقتها و شناخت موسم حج است». گردش خورشید و ماه که باعث پدید آمدن فصلهای چهارگانه میگردد، احکام ویژه خود را دارد. گر چه خورشید و ماه هر دو نقش ایفا میکنند، لیکن احکام خاص فقهی سال در دین بر ماههای سال و روزهای آن بر اساس گردش ماه می باشد. سال نیز بر اساس گردش ماه تغییر و تحول مییابد و ماههای دوازده گانه قمری یک سال را تشکیل میدهند. آغاز ماههای قمری از ماه محرم میباشد. یعنی ماه محرم آغاز سال قمری به شمار میآید. ماههای قمری عبارتند از محرم، صفر، ربیعالاول، ربیعالثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیه، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده و ذوالحجه. [۳۴۵] . گردش سال قمری حدود ده روز کمتر از گردش سال شمسی میباشد. بدین خاطر، اکنون که ۱۳۸۶ سال شمسی از هجرت رسول الله (ص) میگذرد، از سال قمری ۱۴۲۸ سال گذشته است؛ یعنی در طول حدود چهارده قرن ۴۲ سال تفاوت حاصل شده است. در هر صورت چون احکام ماه در شریعت بر اساس ماههای قمری است برخی احکام را مورد اشاره قرار میدهیم.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *