احادیث و سخنان

شعر سرودن امام کاظم علیه السلام

اما شعرسرایی امام علیه السلام بسیار اندک است. شیخ مفید اشعاری از آن [ صفحه ۳۱۱ ] بزرگوار نقل کرده است که امام رضا
علیه السلام برای مأمون خوانده و به پدر بزرگوارش نسبت داده است: کن للمکاره بالعزاء مدافعا فلعل یوما لا تری ما تکره فلربما
استتر الفتی فتنافست فیه العیون و انه لمموه و لربما خزن الأدیب لسانه حذر الجواب و انه لمفوه و لربما ابتسم الوقور من الأذی و
ضمیره من حره یتأوه [ ۴۸۴ ] . نقل کردهاند که ذوالنون مصری در ضمن گردش خود به روستایی به نام (تدصر) گذر کرد و در آن
جا دیواری را دید که روی آن دیوار این اشعار نوشته بود: أنا ابنمنی و المشعرین و زمزم و مکۀ و البیت العتیق المعظم و جدی النبی
المصطفی و أبی الذی ولایته فرض علی کل مسلم و أمی البتول المستضاء بنورها اذا ما عددناها عدیلۀ مریم و سبطا رسول الله عمی و
والدی و أولاده الأطهار تسعۀ أنجم متی تعتلق منهم بحبل ولایۀ تفز یوم یجزی الفائزون و تنعم أئمۀ هذا الخلق بعد نبیهم فان کنت لم
تعلم بذلک فاعلم أنا العلوی الفاطمی الذی ارتمی به الخوف و الأیام بالمرء ترتمی فضاقت بی الأرض الفضاء برحبها و لم استطع نیل
السماء بسلم فالممت بالدار التی انا کاتب علیها بشعری فاقر ان شئت و المم و سلم لأمر الله فی کل حالۀ فلیس أخو الاسلام من لم
یسلم [ ۴۸۵ ] . [ صفحه ۳۱۲ ] ذوالنون میگوید: فهمیدم که سراینده این شعر، فردی علوی است که از سلطهی ستمگری فرار کرده
است. این قضیه در زمان خلافت هارون بوده است و مجلسی، احتمال داده است این اشعار از امام کاظم علیه السلام باشد که به آن
جا رفته و از باب اتمام حجت با دشمنانش آنها را نوشته است، و این مطلب از آن جهت بعید است که هیچگاه امام علیه السلام از
سلطه فرار نکرده و در هیچ شرایطی نترسیده است بلکه همواره در مدینه بوده و به هارون و دیگر پادشاهان زمان اعتراض میکرده
بدون این که از سلطه فرار کند و یا از جور خلافت بترسد، ما در آینده به تفصیل آن را بیان خواهیم کرد.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *