احادیث و سخنان

صحیفه امام کاظم – دعا برای برآورده شدن حاجات ۳

اشاره
یا سابق کل فوت، یا سامعا لکل صوت، قوی او خفی، یا محیی النفوس بعد الموت، لا تغشاک الظلمات الحندسیه، و لا تشابه علیک اللغات المختلفه، و لا یشغلک شیء عن شیء. یا من لا یشغله دعوه داع دعاه من السماء، یا من له عند کل شیء من خلقه سمع سامع و بصر نافذ، یا من لا تغلطه کثره المسائل، و لا یبرمه الحاح الملحین. یا حی حین لا حی فی دیمومه ملکه و بقائه، یا من سکن العلی و احتجب عن خلقه بنوره، یا من اشرقت لنوره دجی الظلم، اسالک باسمک الواحد الاحد، الفرد الصمد، الذی هو من جمیع ارکانک، صل علی محمد و اهل بیته. ثم سل حاجتک.
دعای آن حضرت برای برآورده شدن حاجات
ای پیشی گیرنده از هر چیز فوت شونده، و ای شنوندهی هر صدای بلند یا کوتاه، ای زنده کنندهی جانها بعد از مرگ، تاریکیهای بسیار تو را فرانگیرد، و لغات مختلف بر تو مشتبه نگردد، و چیزی از چیز دیگر تو را مشغول نسازد. ای آنکه دعای خوانندهای از آسمان او را مشغول نسازد، ای آن که برای او هر چیز از خلقش گوش شنوا و چشم بینایی است، ای آن که درخواستهای بسیار او را به اشتباه نیندازد، و اصرار اصرارکنندگان او را ملول نگرداند. ای زنده آنگاه که در ملک و هستیاش زندهای نبود، ای آن که در عرش اعلی ساکن گردیده و با نورش از خلقش پنهان شده، ای آن که تاریکیها در برابر نورش نورانی گردیده، از تو میخواهم به نام یگانه و یکتایت، فرد بینیازی، که آن اسم در تمامی ارکانت جریان دارد، که بر محمد و خاندانش درود فرستی. آنگاه حاجتت را بخواه.
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *