احادیث و سخنان

صحیفه امام کاظم – دعا در امور مهم ۱

اشاره
قال علیهالسلام: تصلی ما بدا لک، فاذا فرغت فالصق خدک بالارض و قل: یا قوه کل ضعیف، یا مذل کل جبار، قد و حقک بلغ خوفک مجهودی، ففرج عنی – ثلاث مرات. ثم ضع خدک الایمن علی الارض و تقول: یا مذل کل جبار، و یا معز کل ذلیل، قد و حقک اعیا صبری، ففرج عنی – ثلاث مرات. ثم تقلب خدک الایسر و تقول مثل ذلک ثلاث مرات، ثم تضع جبهتک علی الارض و تقول: اشهد ان کل معبود من دون عرشک الی قرار ارضک باطل الا وجهک، تعلم کربتی ففرج عنی – ثلاث مرات. ثم اجلس مترسلا و قل: اللهم انت الحی القیوم، العلی العظیم، الخالق الباریء، المحیی الممیت، البدیء البدیع، لک الکرم و لک الحمد، و لک المن و لک الجود، وحدک لا شریک لک. یا واحد یا احد، یا صمد، یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، کذلک الله ربی – ثلاث مرات، صل علی محمد و آله الصادقین، و افعل بی کذا و کذا.
دعای آن حضرت در امور مهم
آن حضرت فرمود: هر چه میخواهی نماز بگزار، بعد از نماز گونههایت را بر خاک قرار ده و سه مرتبه بگو: ای نیروی هر ناتوان، ای ذلیل کنندهی هر ستمگر، سوگند به تو که خوف تو مرا فراگرفته پس گشایش بر من عطا فرما. آنگاه گونهی راست را بر زمین قرار ده و سه مرتبه بگو: ای ذلیل کنندهی هر ستمگر، و ای عزیز کنندهی هر ذلیل و خوار، سوگند به حقت که صبرم پایان پذیرفته پس بر من گشایش عطا فرما. آنگاه گونهی چپ را بر زمین قرار ده و سه بار همین ذکر را بگو، آنگاه پیشانیات را بر زمین بگذار و سه مرتبه بگو: گواهی میدهم که هر معبودی از ورای عرشت تا زمینت جز تو باطل است، مشکلم را میدانی پس در آن گشایش عنایت کن. آنگاه بنشین و بگو: خدایا! تو زنده پابرجا، برتر والاتر، آفریدگار ایجاد کننده، زنده کننده میراننده، آغازگر و خالقی؛ کرم و سپاس و منت و بخشش برای توست؛ یگانهای و شریکی نداری. ای یگانه، ای یکتا، ای بینیاز، ای آنکه نمیزاید و زایده نشده و همتایی ندارد،این گونه است پروردگارم – سه بار، بر محمد و خاندان راستگویش درود فرست و این حاجتم را برآور.
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *