احادیث و سخنان

صحیفه امام کاظم – دعا در تعقیب نماز عصر

اشاره
انت الله لا اله الا انت، الاول و الاخر، و الظاهر و الباطن، و انت الله لا اله الا انت الیک زیاده الاشیاء و نقصانها، و انت الله لا اله الا انت خلقت خلقک [۴۷] بغیر معونه من غیرک و لا حاجه الیهم، و انت الله لا اله الا انت منک المشیه و الیک البدء. انت الله لا اله الا انت قبل القبل و خالق القبل، انت الله لا اله الا انت بعد البعد و خالق العبد، انت الله لا اله الا انت تمحو ما تشاء و تثبت و عندک ام الکتاب، انت الله لا اله الا انت غایه کل شیء و وارثه، انت الله لا اله الا انت لا یعزب عنک الدقیق و لا الجلیل. انت الله لا اله الا انت لا تخفی علیک اللغات و لا تتشابه علیک الاصوات، کل یوم انت فی شان، لا یشغلک شان عن شان، عالم الغیب و اخفی، دیان الدین، مدبر الامور، باعث من فی القبور، محیی العظام و هی رمیم. اسالک باسمک المکنون المخزون الحی القیوم، الذی لا یخیب من سالک به، ان تصلی علی محمد و آله و ان تعجل فرج المنتقم لک من اعدائک، و انجز له ما وعدته یا ذاالجلال و الاکرام.
دعای آن حضرت در تعقیب نماز عصر
تو خدایی هستی که معبودی جز تو نیست؛ آغاز و پایان، ظاهر و باطنی؛ تو خدایی هستی که معبودی جز تو نیست؛ زیادی و کاهش هر چیز به دست تو است؛ تو خدایی هستی که معبودی جز تو نیست؛ مخلوقاتت را بدون یاری از دیگری و نیازی به آنان خلق کردی؛ تو خدایی هستی که معبودی جز تو نیست؛ ارادهی انجام امور و تغییر در آنها به دست توست. تو خدایی هستی که معبودی جز تو نیست؛ پیش از هر قبلی و خلق کنندهی هر قبلی هستی؛ تو خدایی هستی که معبودی جز تو نیست؛ بعد از هر بعد و خالق بعد میباشی؛ تو خدایی هستی که معبودی جز تو نیست؛ آنچه بخواهی محو کرده و ثابت مینمایی و ام الکتاب نزد تو است؛ تو خدایی هستی که معبودی جز تو نیست؛ نهایت هر چیز و وارث آن هستی؛ تو خدایی هستی که معبودی جز تو نیست؛ هیچ چیز ریز و درشت از دید تو پنهان نمیباشد. تو آن خدایی هستی که معبودی جز تو نیست؛ لغات بر تو مخفی نبوده و صداها بر تو مشتبه نمیگردد؛ هر روز در کاری هستی؛ کاری از کار دیگر تو را مشغول نمیسازد؛ دانای غیب و امور مخفی هستی، حاکم روز جزا، تدبیرکنندهی امور، برانگیزندهی آنچه در قبرهاست و زنده کنندهی استخوانهای پوسیده میباشی. به نام پوشیده و مخزون، زنده و پابرجایت، هر که تو را با آن بخواند ناامید نگردد، از تو میخواهم که بر محمد و خاندانش درود فرستی و اینکه در فرج انتقام گیرنده از دشمنانت تعجیل فرموده و وعدههایت را تحقق بخشی؛ ای دارای جلالت و بزرگواری!
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *