احادیث و سخنان

صحیفه امام کاظم – دعا در تعقیب هر نماز

اشاره
عن معاویه بن وهب البجلی، قال: وجدت فی الواح ابی بخط مولانا موسی بن جعفر علیهماالسلام: ان من وجوب حقنا علی شیعتنا ان لا یثنوا ارجلهم من صلاه الفریضه او یقولوا: اللهم ببرک القدیم و رافتک، و بتربیتک اللطیفه و شفقتک [۴۶] ، بصنعتک المحکمه و قدرتک، بسترک الجمیل و علمک صل علی محمد و ال محمد و احی قلوبنا بذکرک، و اجعل ذنوبنا مغفوره، و عیوبنا مستوره، و فرائضنا مشکوره، و نوافلنا مبروره، و قلوبنا بذکرک معموره، و نفوسنا بطاعتک مسروره، و عقولنا علی توحیدک مجبوره، و ارواحنا علی دینک مفطوره، و جوارحنا علی خدمتک مقهوره، و اسماءنا فی خواصک مشهوره، و حوائجنا لدیک میسوره، و ارزاقنا من خزائنک مدروره، انت الله الذی لا اله الا انت. لقد فاز من والاک، و سعد من ناجاک، و عز من ناداک، و ظفر من رجاک، و غنم من قصدک، و ربح من تاجرک، و انت علی کل شیء قدیر، اللهم صل علی محمد و ال محمد و اسمع دعائی کما تعلم فقری الیک، انک علی کل شیء قدیر.
دعای آن حضرت در تعقیب هر نماز
معاویه بن وهب بجلی گوید: در نوشتههای پدرم به خط مولایم امام کاظم – که بر او درود باد -دیدم که نوشته شده بود: یکی از وظایف شیعیان ما در برابر ما آن است که بعد از هر نماز واجب، قبل از حرکت از جای خود این دعا را بخوانند: خدایا! به نیکی نمودن و مهربانی گذشتهات و به پرورش دادن زیبا و شرافتت و به خلقت محکم و قدرتت، به پوشش زیبا و داناییات بر محمد و خاندانش درود فرست و قلبهایمان را به یادت زنده گردان و گناهانمان را آمرزیده، عیوبمان را پوشیده، واجباتمان را مقبول، نوافلمان را مورد سپاس قرار ده و قلبهایمان را به یادت زنده و جانهایمان را به طاعتت مسرور و شادمان و عقولمان را بر توحید و یگانهپرستیات ملزم نما، و ارواحمان را بر دین فطریات و انداممان را بر خدمتگزاریات قرار ده و نامهایمان را در زمرهی خواص درگاهت مشهور و نیازهایمان را نزد خودت سهل و آسان قرار ده و روزیهایمان را از خزاینت نازل فرما! تو خدایی که هیچ معبودی جز تو نیست. هر که تو را دوست داشت، رستگار گردید و هر که با تو مناجات نمود، سودمند شد و هر که تو را خواند، عزیز شد و هر که امید به تو داشت رستگار شد و هر که قصد تو را نمود، بهره برد و هر که با تو معامله نمود، سود برد و تو بر هر کار قادری؛ خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست! دعایم را بشنو همچنان که فقر و نیازم را به سوی خودت میدانی؛ تو بر هر کار قادری.
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *