احادیث و سخنان

صحیفه امام کاظم – دعا در تعویذ برای درد شکم ۳

اشاره
عن الحسن بن خالد قال: کتبت الی ابی الحسن علیهالسلام اشکو الیه عله فی بطنی و اساله الدعاء، فکتب: بسم الله الرحمن الرحیم یکتب ام القرآن و المعوذتین و «قل هو الله احد»، ثم یکتب اسفل من ذلک: اعوذ بوجه الله العظیم، و عزته التی لا ترام، و قدرته التی لا یمتنع منه شیء، من شر هذا الوجع، و من شر ما فیه، و من شر ما احذر منه. یکتب ذلک فی لوح او کتف، ثم یغسل بماء السماء، ثم تشربه علی الریق و عند منامک، و یکتب اسفل من ذلک: جعله شفاء من کل داء.
دعای آن حضرت در تعویذ برای درد شکم
حسن بن خالد گوید: به امام کاظم – که بر او درود باد- نوشتم و از درد شکمم شکایت کردم و از او خواستار دعا شدم، نوشت: به نام خداوند بخشندهی مهربان، سورهی حمد و سورهی ناس و فلق و سورهی توحید را بنویس، آنگاه زیر آن بنویس: به عظمت و بزرگی خداوند، و به عزتش که مورد سوء قصد قرار نمیگیرد، و به قدرتش که از آن راه فراری نیست پناه میبرم، از شر این درد و از شر آنچه در آن است، و از شر آنچه از آن میترسم. آن را در لوح یا پوستی مینویسی، آنگاه به آب آسمانی آن را شسته، و قبل از خوردن چیزی آن را میخوری و نیز هنگام خواب، و زیر آن مینویسی: آن را شفایی از هر دردی قرار داد.
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *