احادیث و سخنان

صحیفه امام کاظم – دعا در جلوگیری از مکر ستمگر ۲

اشاره
یا سامع کل صوت، یا محیی النفوس من بعد الموت، ما لی اله غیرک فادعوه، و لا شریک لک فارجوه، صل علی محمد و ال محمد و خلصنی یا رب مما انا فیه و مما اخاف و احذر بحولک و قوتک، و بحق محمد و اله کما تخلص الولد من ضیق المعیشه و اللحم برحمتک. و صل علی محمد و اله و خلصنی یا رب مما انا فیه و مما اخاف و احذر بمشیتک و ارادتک، بحق محمد و اله کما تخلص الثمره من بین ماء و طین و رمل بقدرتک و جلالک، و صل علی محمد و اله و خلصنی یا رب مما انا فیه و مما اخاف و احذر بحولک و قوتک، و بحق محمد و اله کما تخلص البیضه من جوف الطائر بعفوک. و صل علی محمد و ال محمد و خلصنی یا رب مما انا فیه و مما اخاف و احذر بقوتک، و بحق محمد و ال محمد کما تخلص الطائر من جوف البیضه بعزتک، انک علی کل شیء قدیر.
دعای آن حضرت در جلوگیری از مکر ستمگر
ای شنوندهی هر صدا، ای زنده کنندهی انسانها بعد از مرگ، معبود دیگری ندارم تا او را بخوانم، و شریکی نداری تا به او امید داشته باشم، بر محمد و خاندانش درود فرست و پروردگارا! به نیرو و توانت از آنچه در آنم و از آنچه میترسم و در هراسم مرا رها ساز، و به حق محمد و خاندانش، همچنانکه فرزند را از تنگی زندگی و گوشت به رحمتت آزاد نمودی. و بر محمد و خاندانش درود فرست و پروردگارا! به مشیت و ارادهات از آنچه در آنم و از آنچه میترسم و در هراسم مرا رها ساز، به حق محمد و خاندانش، هم چنانکه به قدرت و عظمتت میوه را از بین آب و خاک و گل بیرون آوردی، و بر محمد و خاندانش درود فرست و پروردگارا! به نیرو و توانت از آنچه در آنم و از آنچه میترسم و در هراسم مرا رها ساز، و به حق محمد و خاندانش، هم چنان که تخم را از شکم پرنده به عفوت بیرون آوری. و بر محمد و خاندانش درود فرست و پروردگارا! به نیرویت از آنچه در آنم و از آنچه میترسم در هراسم مرا رها ساز، و به حق محمد و خاندانش، هم چنان که پرنده را از داخل تخم به عزتت خارج ساختی، به درستی که تو بر هر کار قادری.
دعاوه لدفع ظلم الظالم (۱)
اشاره
روی انه لما دخل علیهالسلام علی المهدی العباسی قال: امتنعت بحول الله و قوته من حولک و قوتک، و اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، و اقول ما شاء الله، لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم.
دعای آن حضرت در جلوگیری از ستم ستمگر
روایت شده: هنگامی که امام – که بر او درود باد – بر مهدی عباسی وارد شد فرمود: به نیرو و توان الهی از نیرو و توانت در امان ماندم، و به پروردگار سپیده صبح از شر آنچه خلق کرده پناه میبرم، و میگویم آنچه خدا بخواهد، نیرو و توانی جز به خدای برتر و والا نیست.
دعاوه لدفع ظلم الظالم (۲)
اشاره
روی انه علیهالسلام دعا فی الحبس و هو ساجد یقلب خدیه علی التراب: یا مذل کل جبار، و معز کل ذلیل، قد و حقک بلغ مجهودی، فصل علی محمد و ال محمد و فرج عنی.
دعای آن حضرت در جلوگیری از ستم ستمگر
روایت شده امام در داخل زندان در حالی که سر به سجده نهاده و گونههایش را بر روی خاک میچرخاند دعا کرد: ای ذلیل کنندهی هر ستمگر، و عزیز کنندهی هر ذلیل، سوگند به عزتت طاقتم تمام شده، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و بر من گشایش عنایت فرما.
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *