احادیث و سخنان

صحیفه امام کاظم – دعا در زیارت جامعه

اشاره
عن الرضا علیهالسلام قال: سئل ابی عن اتیان قبر الحسین علیهالسلام قال: صلوا فی المساجد حوله و یجزی فی المواضع کلها ان تقول: السلام علی اولیاء الله و اصفیائه، السلام علی امناء الله و احبائه، السلام علی انصار الله و خلفائه، السلام علی محال معرفه الله، السلام علی مساکن ذکر الله، السلام علی مظاهر امر الله و نهیه. السلام علی الدعاه الی الله، السلام علی المستقرین فی مرضات الله، السلام علی الممحصین فی طاعه الله، السلام علی الادلاء علی الله. السلام علی الذین من والاهم فقد والی الله، و من عاداهم فقد عاد الله، و من عرفهم فقد عرف الله، و من جهلهم فقد جهل الله، و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، و من تخلی منهم فقد تخلی من الله. اشهد الله انی سلم لمن سالمکم، و حرب لمن حاربکم، مومن بسرکم و علانیتکم، مفوض فی ذلک کله الیکم، لعن الله عدو ال محمد من الجن و الانس، و ابرء الی الله منهم، و صلی الله علی محمد و اله.
دعای آن حضرت در زیارت جامعه
از امام رضا- که بر او درود باد- روایت شده که فرمود: از پدرم از زیارت امام حسین – که بر او درود باد – پرسیدم، فرمود: در مساجد اطراف قبر آن حضرت نماز گزارید، و در تمامی مواضع کافی است که این گونه زیارت نمایی: سلام بر اولیای خداوند و برگزیدگان او، سلام بر امینان خداوند و دوستانش، سلام بر یاران خداوند و خلفای او، سلام بر جایگاههای شناخت خداوند، سلام بر جایگاههای ذکر او، سلام بر مظاهر انجام امر و نهی خداوند. سلام بر خوانندگان به سوی خدا، سلام بر آنان که در راه کسب خشنودی او ثابت قدمند، سلام بر آنان که در راه فرمانبری او امتحان شدهاند، سلام بر راهنمایان به سوی خدا. سلام بر آنان که هر که ایشان را دوست بدارد خدا را دوست داشته، و هر که ایشان را دشمن شمارد خدا را دشمن شمرده، و هر که ایشان را بشناسد خدا را شناخته،و هر که ایشان را نشناسد خدا را نشناخته، و هر که به آنان چنگ زند به ریسمان الهی چنگ زده، و هر که از گروه ایشان خارج باشد از گروه خدا خارج شده است. خدا را گواه میگیرم که من دوست دوستدارانتان، و دشمن دشمنانتان میباشم، به آشکار و نهانتان ایمان آورده و همهی امور را به شما واگذار مینمایم، خداوند دشمن خاندان پیامبر از جن و انس را از رحمتش دور دارد و از آنان به خداوند بیزاری میجویم، و درود خدا بر محمد و خاندانش باد.
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *