احادیث و سخنان

صحیفه امام کاظم – دعا در سجدهی شکر ۱

اشاره
اللهم انی اشهدک، و کفی بک شهیدا، و اشهد ملائکتک و انبیاءک و رسلک و جمیع خلقک، بانک انت الله ربی، و الاسلام دینی، و محمد نبیی، و علی ولیی، و الحسن و الحسین، و علی بن الحسین و محمد بن علی، و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر، و علی بن موسی و محمد بن علی، و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف الصالح صلواتک علیهم ائمتی، بهم اتولی و من عدوهم اتبرء، اللهم انی انشدک دم المظلوم- ثلاثا. اللهم انی انشدک بوایک علی نفسک لاولیائک لتظفرنهم علی عدوک و عدوهم، ان تصلی علی محمد و علی المستحفظین من ال محمد- ثلاثا. و تقول: اللهم انی انشدک بوایک علی نفسک لاعدائک لتهلکنهم و لتخزینهم بایدیهم و ایدی المومنین ان تصلی علی محمد و علی المستحفظین من ال محمد – ثلاثا. و تقول: اللهم انی اسالک الیسر بعد العسر – ثلاثا. ثم تضع خدک الایمن علی الارض و تقول: یا کهفی حین تعیینی المذاهب، و تضیق علی الارض بما رحبت، و یا باریء خلقی رحمه لی و کان عن خلقی غنیا، صل علی محمد و علی المستحفظین من ال محمد – ثلاثا. ثم تضع خدک الایسر علی الارض و تقول: یا مذل کل جبار، و یا معز کل ذلیل، قد و عزتک بلغ مجهودی، ففرج عنی – ثلاثا. ثم تقول: یا حنان یا منان، یا کاشف الکرب العظام – ثلاثا. ثم تعود الی السجود، و تضع جبهتک علی الارض، و تقول: شکرا شکرا- مائه مره. ثم تقول: یا سامع الصوت، یا سابق الفوت، یا باریء النفوس بعد الموت، صل علی محمد و علی ال محمد و افعل بی کذا و کذا.
دعای آن حضرت در سجدهی شکر
خدایا! تو را گواه میگیرم و کافی است که تو شاهد باشی و فرشتگان و پیامبران و رسولان و تمامی مخلوقاتت را گواهی میگیرم که تو پروردگار منی و اسلام، دینم و محمد، پیامبرم و علی ولی من و حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و باقیماندهی صالح که درودت بر تمامی آنان باد، امامان منند؛ به آنان نزدیکی جسته و از دشمنانشان بیزاری میجویم؛ خدایا! تو را به خون مظلوم سوگند میدهم! – سه بار. و سه مرتبه میگویی: بار الها! به وعدهات که نسبت به دوستانت بر خود ملزم کردی که آنان را بر دشمنت و دشمنانشان یاری نمایی، تو را قسم میدهم که بر محمد و امانتداران از خاندان محمد درود فرست. و سه مرتبه میگویی: بار الها! به وعدهات که نسبت به دشمنانت بر خود ملزم کردی که آنان را هلاک گردانده با دست خودشان و توسط مومنان خوارشان نمایی، تو را قسم میدهم که بر محمد و خاندانش و امانتداران از خاندانش درود فرستی. و سه مرتبه میگویی: خدایا! از تو آسانی بعد از سختی را میخواهم. آنگاه گونهی راستت را بر زمین قرار داده و سه مرتبه میگویی: ای پناهم! آنگاه که راهها مرا به رنج میاندازد و زمین با تمام گستردگی بر من تنگ آید، و ای آن که مرا براساس لطف و رحمتش به من خلق کرد و از خلقتم بینیاز بود! بر محمد و خاندانش و بر امانتداران از خاندان محمد درود فرست. آنگاه گونهی چپ را روی زمین نهاده و سه مرتبه میگویی: ای ذلیلکنندهی هر ستمگر، و ای عزیزکنندهی هر ذلیل! سوگند به عزتت که طاقتم به پایان رسیده! پس بر من گشایش عنایت فرما. سپس سه مرتبه میگویی: ای مهربان! ای منتگذار! ای برطرف کنندهی مشکلات بزرگ! آنگاه به سجده رفته و پیشانی بر خاک نهاده و صد بار میگویی: خدایا! تو را شکر میگزارم؛ تو را شکر میگزارم. آنگاه میگویی: ای شنوندهی صداها! ای پیشی گیرندهی بر هر نابود شونده! ای آفرینندهی جانها بعد از مرگ! بر محمد و خاندانش درود فرست و این حاجتم را برآور.
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *