احادیث و سخنان

صحیفه امام کاظم – دعا در قنوت

اشاره
یا مفزغ الفازع و مامن الهالع، و مطمع الطامع و ملجا الضارع، یا غوث اللهفان و ماوی الحیران، و مروی الظمان و مشبع الجوعان، و کاسی العریان، و حاضر کل مکان، بلا درک و لا عیان، و لا صفه و لا بطان. عجزت الافهام و ضلت الاوهام عن موافقه صفه دابه من الهوام فضلا عن الاجرام العظام مما انشات حجابا لعظمتک، و انی یتغلغل الی ما وراء ذلک بما لا یرام، تقدست یا قدوس عن الظنون و الحدوس، و انت الملک القدوس، باریء الاجسام و النفوس، و منخر العظام و ممیت الانام و معیدها بعد الفناء و التطمیس. اسالک یا ذا القدره و العلا، و العز و الثناء ان تصلی علی محمد و اله، اولی النهی و المحل الاوفی و المقام الاعلی، و ان تعجل ما قد تاجل، و تقدم ما قد تاخر، و تاتی بما قد اوجبت اتیانه [۴۱] ، و تقرب ما قد تاخر فی النفوس الحضره [۴۲] اوانه، و تکشف الباس و سوء اللباس، و عوارض الوسواس الخناس فی صدور الناس، و تکفینا ما قد رهقنا، و تصرف عنا ما قد رکبنا، و تبادر اصطلام الظالمین، و نصر المومنین و الاداله من المعاندین، امین رب العالمین.
دعای آن حضرت در قنوت
ای پناه پناهنده! ای ایمنیبخش شخص ترسان! امید طمعکننده! تکیهگاه ذلیل! پناه مضطر! پناهگاه سرگردان! سیراب کنندهی تشنه! سیر کنندهی گرسنه! پوشانندهی عریان! و حاضر در هر مکان بدون اینکه دیده شوی و توصیف گردی و مصاحب و همراهی داشته باشی. عقول عاجز شده و اوهام گمراه گردیدهاند از این که وصف یکی از جنبندگانت را دریابند تا چه رسد به اجسام بزرگ، از آنچه به عنوان حجابی برای عظمتت ایجاد کردهای! و چگونه قصد فهم غیر این موارد را بنماید، ای پاک از گمان و حدس! پاک گردیدی و تو پادشاه پاکی هستی؛ ایجاد کنندهی موجودات و جانها، و پوسانندهی استخوانها، و میرانندهی انسانها و بازگردانندهی آنها بعد از فناء و زوال میباشی. ای صاحب قدرت و برتری و عزت و ستایش! از تو میخواهم که بر محمد و خاندانش آن صاحبان عقل و دارای جایگاههای برتر درود فرستی و در آنچه را انجامش به تاخیر افتاده تعجیل نمایی و آنچه را به تاخیر افتاده مقدم داری، و آنچه را که انجامش را واجب کردهای به تحقق رسانی و زمان انجام آنچه را انجامش برای زندگان به تاخیر افتاده نزدیک گردانی و عذاب و همنشین بد و پیامدهای وسوسه کننده در درون سینههای مردم را برطرف نمایی و آنچه را که دامنگیر ما شده کفایت کنی و آنچه را که بر ما عارض شده برطرف سازی و به نابودی ستمگران و یاری مومنان و غلبه بر معاندان تسریع فرمایی؛ ای پروردگار جهانیان اجابت فرما!
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *