اخلاق و فضائل

امام هادی و ستایش عترت

کیف أصف حسن ثناؤکم (امام الهادی (ع)) بی تردید هیچ زبانی توان ستایش عترت آل رسول الله (ص) را ندارد. زیرا هنگامی که زبان امام هادی (ع) در ستایش عترت این گونه اعتراف میکند که چگونه ارزشهای والای ایشان را ستایش و معرفی کنم (!) حال دیگران به خوبی شفاف است که تا چه قدر ناتوان خواهند بود. امام هادی (ع) در ستایش عترت در زیارت جامعه کبیره دوبار به اعتراف باز میایستد، که حتی زبان عترت توان بیان حقیقت و ارزشهای عترت را ندارد، کیف أصف حسن ثناؤکم؛ لا احصی ثناؤکم. [۱۲۳] «چگونه زیباییها، خوبیهای شما را برگویم، خوبیهای شما به شمارش نمیآید». [ صفحه ۶۲] اگر این اعتراف بیانگر ناتوانی گوینده نباشد که عترت توانمندترین میباشد، حداقل توانمندی گیرنده را مورد تردید قرار میدهد که جامعه انسانی در آن حد توانمندی نیست که ارزشها و صفات والای عترت را دستیابی نماید. در آثار دیگر هم به این نکته اشاره شده است. درک و فهم جامعه انسانی از درک حقیقت ارزشهای والای عترت ناتوان است، هیهات هیهات ضلت العقول.. و أین العقول من هذا. [۱۲۴] «هیهات اندیشههای انسان کجا و ارزشها و مناقب عترت کجا؟!» به فرموده خود امام کاظم (ع) امام همانند دریاست؛ چیزی از آن کاسته نمیشود، الامام بمنزله البحر لا ینقد ما عنده. [۱۲۵] . البته این نکته نه مبالغه است و نه اغراق که عترت را از دسترس انسانها دور نگه دارد؛ بلکه یک حقیقت است. در عین حال که دسترسی به ارزشها و صفات و فضایل عترت در سطوح متفاوت ممکن است. زیرا سطوح متوسط و نیز نازل آن در دسترس همگان میباشد. به همین خاطر آنان الگو و امام دیگران می باشند. اگر ارزشها و فضایل آنان در دسترس دیگران نباشد، الگو بودن و پیشوا بودن آنان مورد تردید قرار میگیرد. از این رو گر چه مقام عترت بسیار والاست که درک مراتب بالا برای انسانها بسیار دشوار میباشد، لیکن مراحل دیگر آن کاملا شفاف و در فکر و دسترس همگان است. همگان باید از اندیشههای عرشی و رفتار آنان الگو بگیرند و رفتار شفاف و پاک و بیغبار آنان را اسوه خویش قرار دهند. [ صفحه ۶۳] با اعتراف به ناتوانی، اینک سیمای برخی فضایل امام همام، کاظم الغیظ (ع) و باب الحوائج و باب الله را به تماشا مینشینیم. البته بیان گوشه هایی از فضایل عترت نیز از زبان خود آنان است. زبان دیگران ناتوان تر از بازگو نمودن فضایل عترت میباشد. دیگران تنها به تماشای سیما و صحنههای ارزشی آنان میپردازند و از آنان سخن به میان میآورند. پیش از بررسی برخی فضایل امام کاظم (ع)، به برخی اعترافها در این راستا مینگریم.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *