اخلاق و فضائل

امام کاظم باب الحوائج

نخست به چند مورد از اعترافهای اهل سنت توجه نمایید.
خطیب بغدادی: هیچ مشکلی برای من پیش نیامد که با زیارت موسی بن جعفر حل نشود. [۱] . امام شافعی: قبر موسی الکاظم التریاق المجرب. [۲] «در قبر موسی بن جعفر (زیارت قبر) همانند تریاکی تجربه شده میباشد».
ابو علی خلال از رهبران حنبلیها، ما همنی امر فقصدت قبر موسی بن جعفر فتوسلت به الا و تسهل الله تعالی لی ما احب. [۳] «هیچ چیزی مرا اندوهناک نساخت جز اینکه هنگامی که متوسل به موسی بن جعفر شدم بر من آسان شد».
باب الحوائج بودن امام کاظم (ع) بر خاص و عام و شیعه و سنی به تجربه به اثبات رسیده است. هر کس از مسلمانان که مشکل داشته به زیارت حضرت مشرف شده و متوسل به وی شده است، به آبرو و مقام وی خداوند سبحان مشکل را آسان و حاجت شخص را روا ساخته است.
امام صادق (ع) فرزند خویش را «باب الله» مینامد و میفرماید: هو باب من ابواب الله عزوجل. [۴] و نیز میفرماید: وی کسی است که بین او و خدا هیچ حجابی وجود ندارد: انها تلد مولود لیس بینه و بین الله حجاب. [۵] این تعبیر یعنی موسی بن جعفر علیه السلام مظهر رحمت الهی است. موسی بن جعفر وسیله گشوده شدن مشکلات و گرفتاریها است. موسی بن جعفر (ع) واسطه فیض الهی است. موسی بن جعفر (ع) فیضان و فوران فیض الهی است. موسی بن جعفر (ع) دری است که رحمت خاص الهی از آن سرازیر است. هر کس دست نیاز به این دامن پر خیر دراز کند، حاجت روا خواهد شد که وی باب الله و باب الحوائج است، و ابتغوا الیه الوسیله. [۶] وی را وسیله و واسطه بین خود و خدا قرار دهید و خدای مهربان را به مقام عظمت و عبادت و مظلومیت موسی بن جعفر (ع) سوگند دهید، بر باور یقین باشید که حاجت روا خواهید شد.
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] تاریخ بغداد، ج ۱، ص ۱۳۳؛ منتهی الآمال، ج ۲، ص ۴۰۰٫
[۲] اعلام الهدایه، ج ۹، ص ۴۶٫
[۳] تاریخ بغداد، ج ۱، ص ۱۳۳٫
[۴] عیون اخبار الرضا (ع)، ج ۱، ص ۳۴٫
[۵] اعلام الوری، ص ۳۱۰٫
[۶] مائده، ۳۵٫
منبع: امام کاظم الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ انتشارات فاطیما چاپ اول ۱۳۸۶٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *