اخلاق و فضائل

حالات معنوی امام کاظم در زندان

حج از مناسکی است که نقش مهمی در تکامل روحی انسان ایفا میکند. حج از مناسکی است که از آغاز دین و شریعت الهی برای اولین پیامبر آدم (ع) تا خاتم، تشریع و مستقر شده است. انبیای الهی هماره این مناسک را انجام دادهاند و تعالی روح خویش از مناسک حج و مشاهد مشرفه استمداد نمودند. رسول الله (ص) در مورد نقش حج فرمود: لیس للحج المبرور ثمن الا الجنه. [۱] .
امام صادق در مورد نقش مناسک فرمود: من حج حجهالاسلام فقد حل عقده من النار من عنقه. [۲] «کسی که حج واجب انجام دهد، خویشتن را از آتش آزاد نموده است.»
امام مجتبی (ع) بیست مورد پیاده و سواره به حج مشرف شدند. [۳] امام سجاد (ع) چهل نوبت حج و عمره مشرف شدند. [۴] امام باقر (ع): بنی الاسلام علی خمسه اشیاء علی الصلوه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه. [۵] . امام موسی (ع) همراه برادرش علی بن جعفر (ع) که از فرزانگان بود، چهار نوبت با پای پیاده به حج مشرف شدند. امام کاظم (ع) چهار نوبت و در هر نوبت حدود یک ماه با پای پیاده راه میپیمود و مسافت مدینه تا مکه را طی میکند تا حج انجام دهد.
امام کاظم (ع) در این سفر فرزندان و همسرش را نیز پیاده همراه میبرد، در حالی که اسب سواری تیزرو برای آنان فراهم است، علی بن جعفر (ع) قال خرجنا مع اخی موسی بن جعفر (ع) فی اربع عمره یمشی فیها الی مکه بعیاله و اهله واحده منهن مشی فیها سته و عشرین یوما و اخری خمسه و عشرین یوما و اخری اربعه و عشرین یوما و اخری احد و عشرین یوما. [۶] «در چهار نوبت با همسر و فرزندانش پیاده راهی مکه شدند در نوبت اول ۲۶ روز در نوبت دوم ۲۵ روز و در نوبت سوم ۲۴ روز و در نوبت چهارم ۲۱ روز در راه بودند».
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] مستدرک الوسائل، ج ۸، ص ۴۱٫
[۲] وسائل، ج ۸، ص ۹۰، باب استحباب تکرار الحج، حدیث ۱۳٫
[۳] بحار، ج ۴۳، ص ۳۳۳٫
[۴] مستدرک الوسائل، ج ۸، ص ۴۱٫
[۵] فروع کافی، ج ۴، ص ۶۲٫
[۶] قرب الاسناد، ص ۲۹۹، ح ش ۱۱۷۵؛ بحار، ج ۴۸، ص ۱۰۰٫
منبع: امام کاظم الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ انتشارات فاطیما چاپ اول ۱۳۸۶٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *