اخلاق و فضائل, معجزات و کرامات

دعاهای امام کاظم علیه السلام

امام علیه السلام به خدا پیوسته بود، در همه وقت زبانش به ذکر خدا مشغول بود، و همچون توبهکاران، خدا را میخواند، کتابهای
بر شما باد به دعا، زیرا که » : دعا، به مقدار زیادی از دعاهای آن حضرت آکنده است. اما سخن آن بزرگوار دربارهی فایدهی دعا
دعا برای خدا و درخواست برای خدا، بلا را باز میگرداند در حالی که مقدر بوده و قضای الهی بر آن رفته جز این که اجرا شود
بار دیگر از فوایدی که بر دعا مترتب است «. چیزی نمانده باشد پس اگر از خدای عزوجل خواسته شود، خداوند آن را برطرف کند
هیچ بلایی نیست که بر بندهی مؤمنی واقع شود، اما خداوند بر دل او بیندازد که دعا کند، مگر این که » : سخن گفته و میفرماید
خداوند آن بلا را بزودی برطرف سازد و هیچ بلایی نیست که بر بندهی مؤمن وارد شود، و او از دعا خودداری کند، مگر اینکه این
۴۵۲ ] . برخی از دعاهای آن حضرت را با ] « بلاء به درازا بکشد، بنابراین بر شما باد به دعا و تضرع در پیشگاه خداوند عزوجل
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *