اخلاق و فضائل

فضائل و مکارم اخلاقی پیشوایان معصوم

اشاره
پیشوایان معصوم (ع) مظهر کامل فضائل و مکارم اخلاقی بودند. همهی آنان در یک مکتب تربیتی پرورش یافته و از یک منبع تغذیه شدهاند؛ بنابراین فضائلی که برای هر یک از ایشان بیان میشود درباره بقیه پیشوایان نیز صادق است. ولی تفاوت ویژگیهای هر دوره از زندگی و شرایط اجتماعی و آمادگیهای فکری جامعه موجب ظهور و تجلی برخی از فضائل و مناقب خاص گردیده که در دورانهای دیگر، زمینه و اقتضای ظهور و تجلی نداشته است. بنابراین امام کاظم (ع) نیز واجد تمامی صفات و فضائلی بوده است که در مورد امامان پیشین بیان کردیم. سجایا و مکارم اخلاقی پیشوای هفتم (ع) چنان چشمگیر بود که نه تنها دوستان، بلکه مخالفان و دشمنان آن حضرت نیز بدان معترف بودند و خود را در برابر آن همه عظمت، کوچک میدانستند. در این درس – در حد گنجایش – به گوشهها و نمودهایی از رفتار و اخلاق کریمهی آن بزرگوار در دو محور فردی و اجتماعی اشاره میکنیم.
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *