اخلاق و فضائل

محبت و احترام امام کاظم علیه السلام

امام موسی بن جعفر علیه السلام قسمتی از دوران کودکی خود را با فراغت بال، پشت سر گذاشت در حالی که هر روز بر محبت و
احترامش افزوده میشد و پدر بزرگوارش او را مشمول محبت سرشار خود قرار میداد. مسلمانان نیز با توجه و احترام خاصی با او
برخورد میکردند، و امام صادق علیه السلام او را بر دیگر فرزندانش مقدم [ صفحه ۶۱ ] داشته و بیش از دیگران او را مورد مهر و
مرحمت کرد، که به بهای « بسریه » محبت خود قرار میداد. از جمله نشانه های علاقهی وی آن بود که به وی قطعه زمینی را به نام
دوست » : بیست و شش هزار دینار خریده بود [ ۵۲ ] از علت محبت زیاد امام صادق علیه السلام به فرزندش پرسیدند، در جواب فرمود
۵۳ ] . امام موسی علیه السلام در همان کودکی ] .« داشتم که هیچ فرزندی جز او نداشتم تا در مهر من به او، کسی شرکت نمیداشت
سپاس خدایی را که تو را » : سخنانی میگفت که باعث شگفتی پدر بزرگوارش میگردید، پدر او را مخاطب ساخته و فرمود
۵۴ ] . شیعه معتقد است که مقام امامت همانند ] .« جانشین پدران، و باعث خرسندی از میان فرزندان، و جایگزین دوستان قرار داد
مقام نبوت بدور از تظاهر به محبت است و تحت تأثیر عاطفهی محبت قرار نمیگیرد، مگر این که فضیلت و ایمان استوار، آن را
تأیید کند. در پرتو این بینش بود که امام صادق علیه السلام محبت بیش از حد و علاقهی قلبی خویش را نسبت به فرزندش اظهار
میداشت، زیرا که آن بزرگوار، او را آیینهی تمامنمایی از همهی ویژگیها و شخصیت خود میدید و او را پس از خود، امام و رهبر
امت جد گرامش مشاهده میکرد.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *