اخلاق و فضائل

نسب شفاف امام کاظم

نسب پاک و شفاف از افتخارات هر فرد و قبیله میباشد. امیرالمومنین (ع) در مورد نسب شفاف و پاک خویش به معاویه خطاب نمود، و لیس الصریح کاللصیق، [۱] «نسب شفاف مانند نسب علی (ع) مثل نسب معاویه که خود را به قریش چسبانده نیست. (معاویه از قریش نبوده است و خود را ملحق به قریش نموده بود.) نسب شفاف خویش را افتخار نمود». امام سجاد (ع) به تبار پاک خویش در برابر طاغوت و ستمگر چون یزید افتخار نمود، که انا ابن محمد المصطفی ان ابن فاطمه الزهراء انا ابن امیرالمومنین علی علیه السلام. [۲] امام صادق (ع) به تبار ابراهیمی خویش افتخار میکند، انا ابن ابراهیم خلیل الله. [۳] . اینک نوبت عباسیان است که در مورد نسب سخن بگویند. عباسیان که بنی عم رسول الله (ص) بودند بر این انتساب افتخار مینمودند. لیکن اشتباهی که هارون نمود این بود که این انتساب را به رخ عترت آل رسول (ص) کشید. در محضر امام کاظم (ع) در کنار قبر رسول الله (ص) رو به قبر رسول الله (ص) ایستاد و حضرت را این گونه خطاب کرد: السلام علیک یا رسول الله (ص) السلام علیک یا ابن العم.
به بنی عم بودن افتخار نمود. غافل از این که از فرزند فاطمه که جان رسول الله (ص) در آن دمیده است چه جوابی خواهد شنید. امام کاظم (ع) روبروی قبر رسول الله (ص) ایستاد و عرض کرد، السلام علیک یا رسول الله (ص) السلام علیک یا ابه. [۴] . هارون عموزاده خطاب میکند، امام کاظم (ع) پدر خطاب میکند. با این گونه سلام امام کاظم (ع)، رنگ از رخسار هارون پرید. این رفتار امام کاظم (ع) هارون را تا ابد شرمنده ساخت و کینه حضرت در قلب پلید هارون شعله ور شد تا به قتل فرزند فاطمه (ع) منجر شد.
شخص فرصت طلبی چون نفیع الانصاری، به طعن از حضرت پرسید، من انت. «تو کیستی». امام در جواب فرمود: ان کنت ترید النسب فانا ابن محمد حبیب الله ابن اسماعیل ذبیحالله ابن ابراهیم خلیلالله. [۵] «اگر نسب مرا سراغ میگیری من فرزند محمد حبیبالله و فرزند اسماعیل ذبیحالله و فرزند ابراهیم خلیلالله میباشم».
اشتباه دیگر!
هارون از امام کاظم (ع) پرسید مگر ما از یک تبار نیستیم؟ چگونه شما بر ما برتری دارید؟ امام در جواب هارون فرمود: چرا ما و شما از یک تباریم لیکن آیا اگر رسول الله (ص) دختر تو را خواستگاری کند به وی دختر میدهی؟ هارون که از عاقبت ماجرا بیخبر است، گفت آری افتخار میکنیم به رسول الله (ص) دختر بدهیم. آنگاه امام کاظم (ع) فرمود لیکن رسول الله (ص) از ما دختر خواستگاری نمیکند و ما به وی دختر نمیدهیم! چون ما فرزند رسول الله (ص) هستیم و شما فرزند رسول الله (ص) نیستید، ولدنی و لم یلدک. [۶] یعنی رسول الله (ص) پدر دختران ما است و دختران ما بر رسول الله (ص) محرمند. این در حالی است که دختران شما محرم نیستند. (شما عموزادگان ناخلفی بیش نیستید)!
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] نهج البلاغه، نامه ۱۷، ص ۲۸۱٫ در مورد نسب معاویه به کتاب «امام علی (ع) الگوی زندگی» ص ۸۴ و ۸۵ مراجعه شود.
[۲] کافی باب مولد ابی عبدالله، ح ۲؛ تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۲٫
[۳] احتجاج، ج ۲، ص ۳۹۳، کامل الزیارات، ص ۵۶٫
[۴] تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۲٫
[۵] مناقب، ج ۴، ص ۳۴۱…
[۶] عیون اخبار الرضا (ع)، ج ۱، ص ۸۰؛ سبائک الذهب، ج ۲، ص ۳۳۴٫
منبع: امام کاظم الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ انتشارات فاطیما چاپ اول ۱۳۸۶٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *