اصحاب و شاگردان

ماموریت سری علی بن یقطین برای امام کاظم

« علی بن یقطین » به طور سری « خمس » اموال خود را به حضور پیشوای هفتم میفرستاد و گاهی در شرایط سخت و خطرناک، اموالی را برای آن حضرت میفرستاد.
دو نفر از یاران او نقل میکنند:
« روزی علی بن یقطین ما را احضار کرد و اموال و نامههایی به ما داد و گفت:
« دو مرکب سواری بخرید و از بیراهه بروید و این اموال و نامهها را به موسی بن جعفر برسانید، و مراقب باشید که کسی از وضع شما آگاه نشود. »
این دو نفر گویند: به کوفه آمدیم و مرکب سواری خریدیم و توشهی راه تهیه نمودیم و از بیراهه حرکت کردیم تا آن که به سرزمین « بطن الرمه » رسیدیم و چهارپایان را بستیم و برای آنها علوفه گذاشتیم و برای صرف غذا نشستیم.
ناگهان سواری به همراه شخصی دیگر نمایان شد. چون نزدیک شد، دیدیم موسی بن جعفر است! از جا برخاستیم. سلام کردیم و اموال و نامهها را تحویل دادیم. در این هنگام موسی بن جعفر نامههایی را بیرون آورد و به ما داد و فرمود: « اینها جواب نامههای شماست. اکنون بازگردید ». گفتیم: « یابن رسول الله! غذا و توشهی ما تمام شده است، اگر اجازه فرمایید به مدینه برویم تا هم مرقد رسول خدا را زیارت کنیم و هم توشهی راه تهیه نماییم. » موسی بن جعفر فرمود: « آنچه از توشهی شما باقی مانده بیاورید ». توشه را بیرون آوردیم و مقابل موسی بن جعفر قرار دادیم. حضرت با دست اعجاز، آن را زیر و رو کرد و فرمود: « این توشه، شما را تا کوفه میرساند ». موسی بن جعفر رفتن ما را به مدینه صلاح ندانست و فرمود:
« شما که به زیارت من آمدهاید، در واقع پیامبر اکرم را زیارت کردهاید. اکنون سریعا در پناه خدا بازگردید ». [۱] .
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] شیخ طوسی، اختیار معرفه الرجال، تحقیق: حسن المصطفوی، مشهد، دانشکدهی الهیات و معارف اسلامی، ص ۴۳۶ و ۴۳۷٫
منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام موسی بن جعفر؛ سید علی حسینی قمی؛ ۱۳۸۲؛ نشر نبوغ
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *