اصحاب و شاگردان

واقفیه بعد از امام کاظم

عدهای از اصحاب امام کاظم (ع) بعد از حضرت، امامت علی بن موسی (ع) را نپذیرفتند. انگیزه آنان از این رفتار دنیاطلبی بود. به خاطر وکالتی که از امام کاظم (ع) داشتند اموال زیادی در نزد آنان جمع شده بود، به طمع آن اموال، امام بعدی را برنتابیدند. رفتار اینان باعث پدیدار شدن مذهب انحرافی «واقفیه» شد.
علی بن ابیحمزه بطائنی یکی از سران این فرقه است. درباره وی گفته میشود، کذاب و ملعون. در مورد وی از امام کاظم (ع) این گونه آمده است، یا علی انت و اصحابک اشباه الحمیر. [۱] «علی (علی بن حمزه) تو و یارانت همانند الاغ هستید!»
علت این که امام کاظم (ع) این گونه علی بن حمزه را نکوهش میکند چیست؟ آیا به وی فحش میدهد که امثال تو مانند الاغ میباشید؟! دامن اهل بیت از این رذائل پاک است. این نکوهش فحش نیست، بیان حقیقت است. این سخن بازشناسی روحیه پلید این گونه افراد است که بر زبان عترت جاری می شود.
نظیر این سخن را قرآن در مورد یهودیان عنود دارد. در مورد آنان می فرماید: یهودیان که وحی الهی (توارت) بر آنان ارزانی شد، لیکن وحی را برنتابیدند و برابر وحی ایستادند، به تحریف وحی الهی پرداختند! اینان همانند الاغی میمانند که بارش کتاب باشد، مثل الذین حملوا التوراه ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. [۲] . یهود از چه روحیه برخوردار است؟ یهود بسیار عنود و لجوج و منکر واقعیات است. خدای سبحان بیشترین پیامبران را به سوی قوم بنی اسرائیل و یهود بسیج نمود تا شاید به راه خدا باز گردند؛ لیکن آنان وحی را به حقیقت برنتابیدند و انکار کردند و تمرد نمودند و با وحی به چالش برخاستند. یهود قومی دنیا طلب میباشد. به خاطر دنیاطلبی حقایق را انکار مینماید. در مورد دنیاطلبی یهود قرآن میفرماید: حریص ترین مردم به دنیا یهود می باشد، هر کدام از آنان دوست دارد هزار سال عمر کند، و لتجدنهم احرص الناس علی حیوه و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه. [۳] همین دنیاطلبی باعث طغیان یهود بر دیگران است. و همین دنیا محوری باعث شده که آنان خویش را قوم برتر بر دیگران پندارند.
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] رجال کشی، ص ۴۰۴٫
[۲] جمعه، ۵٫
[۳] بقره، ۹۶٫
منبع: امام کاظم الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما چاپ اول ۱۳۸۶٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *