امامت و رهبری، حاکمان زمان

اتفاق نظر مسلمانان بر ضرورت امامت

امامت به معنای زمامداری امت را تمام مسلمانان – به جز خوارج – اتفاقنظر دارند که واجب و ضروری است. اما خوارج معتقدند
که امامت بر مردم واجب نیست، بلکه وظیفهی خود مردم است که حق را مابین خودشان رعایت کنند [ ۱۴۷ ] در صورتی که تمام
مسلمانان بر سستی و بطلان این عقیده، اجماع دارند. در حالی که، اخبار زیادی بر ضرورت امامت رسیده است. از پیامبر (ص) نقل
صفحه ] «. هر کس در حالی بمیرد که بیعت امامی را بر گردن نداشته باشد، به مرگ جاهلیت مرده است » : شده است که فرمود
هر کس از اجتماع جدا شود و بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است. و هر کس زیر پرچم گرایش قومی » : ۱۲۸ ] و باز فرموده است
بجنگد، که به خاطر همین عصبیت، خشمناک شود و یا به قومیت دعوت کند، و یا آن را یاری دهد و کشته شود، پس به وضع
نصب امام واجب است و وجوب آن در شرع اسلام به اجماع صحابه و » : ۱۴۸ ] . ابنخلدون، میگوید ] «. جاهلیت کشته شده است
تابعین، به رسمیت شناخته شده است زیرا که اصحاب رسول خدا (ص) به هنگام وفات آن گرامی به بیعت ابوبکر شتافته و در امور
خویش، خود را تسلیم نظر او کردند و همین طور در تمام دورانهای پس از آن و در هیچ زمانی مردم را به حال خود رها نکردند و
۱۴۹ ] . مسلمانان از آغاز تاریخ اسلام بر ضرورت امام و بر ] «… این خود باعث اجماعی است که دلالت بر وجوب نصب امام دارد
این که امامت از واجباتی است که زندگی اسلامی بدون آن میسر نیست، اجماع و اتفاقنظر دارند.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *