امامت و رهبری، حاکمان زمان

استدلال امام کاظم علیه السلام بر حرمت میگساری

مهدی به بیت الله الحرام رفت و پس از ادای مناسک حج، برای زیارت قبر پیامبر (ص) راهی مدینه شد، و در آن جا اموال زیادی به
آیا شراب در قرآن حرام شده است؟ در » : مردم مدینه داد، و در مجلسی که با امام علیه السلام نشسته بود، از امام این سؤال را کرد
صورتی که مردم معنی آیات قرآن را میدانند اما حرمت شراب را از آن نمیفهمند. آری، در کتاب خدا شراب حرام است. در
کجای قرآن حرام شمرده شده است؟ خدای متعال فرموده است: [براستی که پروردگارم زشتیها را چه ظاهری و چه پنهانی، و گناه و
« ما ظهر منها » ستم بناحق را حرام گردانید] [ ۷۷۹ ] . امام علیه السلام مقصود آیه کریمه را برای او بیان کرده و فرمود: اما جملهی
یعنی: زنای آشکارا، و برافراشتن پرچمها و علامتهایی است که بدکاران برای تبهکاریها در جاهلیت برفراز میکردند، و اما
یعنی: [ صفحه ۵۰۵ ] زنانی را که پدرانشان با آنان ازدواج کردند، زیرا پیش از بعثت پیامبر (ص) اگر مردی، « و ما بطن » : عبارت
زنی داشت، و خود میمرد، پس از وی آن زن با پسر آن مرد – اگر مادرش نبود – ازدواج میکرد، و خداوند این را حرام فرمود، و
همان شراب است که خداوند در جای دیگر قرآن فرموده است: [ای پیامبر! از شراب و قمار از تو میپرسند، بگو در « اثم » اما کلمه
گناه آنها » در قرآن، همان شراب و قمار است که « اثم » آن دو، گناهی است بزرگ و سودهایی برای مردم دارند.] [ ۷۸۰ ] آری
مهدی تعجب خود را پنهان نداشت و نگاهی به علی بن یقطین کرد و گفت: به خدا سوگند که این فتوای هاشمی بود. « بزرگ است
راست گفتی، به خدا قسم یا امیرالمؤمنین، سپاس خدای را که این علم از شما خانواده بیرون نرفته است. این سخن بر مهدی گران
. [۷۸۱] « راست گفتی ای رافضی » : آمد، ناراحت شد و رو به علی بن یقطین کرد و گفت
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *