امامت و رهبری، حاکمان زمان

امامت امام کاظم (ع) پیمانی الهی

قرآن منصب امامت را عهد الهی میداند، لا ینال عهدی الظالمین. [۲۷۸] «ستمگران برای پیمان و عهد من شایستگی ندارند.» این عهد الهی عهد رسول الله (ص) نیز میباشد، انه لعهد معهود من رسول الله (ص) الی رجل فرجل. [۲۷۹] «امامت عهد رسول الله (ص) است که به فرد فرد امامان واگذار شده است.» بدین خاطر منصب امامت امر بشری نیست. بشر در تعیین رهبر نقش ایفا نمیکند؛ انتخاب امام به عهده خدا و پیامبر است. زیرا غیر از خدا به شایستگی فرد که مهم ترین آن عصمت است آگاهی ندارد. بر این اساس خدای سبحان جانشینان رسول الله (ص) را تا دوازده مورد تعیین و مشخص ساخته است. رسول الله (ص) هم آنان را با نام و نشان به مردم معرفی نموده است. [ صفحه ۱۱۹] از تلاشهای مهم هر امام نیز معرفی امام بعد از خودش بوده است، که بعد از رحلت امام مردم دچار سردرگمی نشوند. زیرا زمان رحلت امام و رهبر زمینه تفرقه و تحزب و پدیدار شدن نحلهها فراهم است. امام کاظم (ع) نیز بسان دیگر امامان بر این مهم پافشاری دارد و در طول عمر خویش فرصت سازی نموده و بارها جانشین و امام بعد از خود را به یاران و همراهان تشکل همسوی اهل بیت (ع) معرفی نموده است. خطاب به نعیم بن قابوس، علی ابنی اکبر ولدی و اسمعهم لقولی و اطوعهم لامری ینظر معی فی کتاب الجفر و الجامعه و لیس ینظر فیه الا نبی او وصی نبی. [۲۸۰] «علی» بزرگ ترین فرزند من و شنواترین و مطیع ترین نسبت به سخن من میباشد. وی همانند من به کتاب جفر و کتاب جامعه نگاه میافکند. همان کتابی که جز پیامبر و جانشینش در آن نگاه نمیکند.» خطاب به مفضل، یا مفضل هو منی بمنزلتی من ابی. [۲۸۱] «علی، نسبت به من همانند من نسبت به پدرم میباشد.» همان گونه که من جانشین پدرم میباشم وی نیز جانشین من است. خطاب به داود رقی، هذا (علی) صاحبکم بعدی. [۲۸۲] «صاحب اختیار شما بعد از من وی (علی) میباشد». امام کاظم (ع) اصحاب خاص را گرد آورده، به آنان خطاب میکند آیا می دانید برای چه شما را فرا خواندم! برای اینکه شهادت بدهید بعد از من [ صفحه ۱۲۰] وصی من «علی» فرزند میباشد، اشهدوا ان علیا ابنی هذا و وصیی و القیم بامری خلیفتی من بعدی. [۲۸۳] و نیز حضرت خطاب به علی بن یقطین میفرماید: هذا علی سید ولدی، انی قد نحلته کنیتی. [۲۸۴] منظور امام جانشینی وی است. در زندان خطاب به حسین بن مختار میفرماید: عهدی الی اکبر ولدی. [۲۸۵] «پیمان من بعد از من به فرزند بزرگم سپرده میشود». همچنین در جلسهای با شکوه در مسجد النبی (ص) در مدینه در حضور شصت تن از سران شیعیان و تشکل همسوی اهل بیت (ع) در حالی که دست علی بن موسی (ع) به دست حضرت بود، وارد شدند؛ از حاضران میپرسد آیا میدانید همراه من چه کسی است؟! حاضران گفتند فرزند تو علی. آنگاه فرمود گواهی دهید که وی وکیل من در زمان حیات، و وصی من بعد از رحلت من میباشد، فاشهدوا أنه وکیلی فی حیاتی و وصیی بعد موتی. [۲۸۶] . اینها نمونه هایی بارز از تلاشهای امام کاظم (ع) در راستای معرفی امام بعد از خودش میباشد. امام تلاش عمده دارد و پافشاری میکند تا تداوم رهبری عترت را تثبیت کند. تا مردم و تشکل همسوی اهل بیت (ع) بعد از وی سرگردان نباشند. امام تلاش میکند زمینه انحرافها را بعد از خودش از بین ببرد. به صورت شفاف در نوبتهای متعدد جانشین خویش را معرفی مینماید. [ صفحه ۱۲۱]
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *