امامت و رهبری، حاکمان زمان

امام کاظم خورشید هفت آسمان

گر چه برخی از نویسندگان سال ولادت موسی بن جعفر (ع) را ۱۲۷ هجری مینگارند، [۸] لیکن بیشتر نویسندگان و محققان سال ولادت امام موسی (ع) را ۱۲۸ نوشته [۹] و این باور در میان پژوهشگران و پیروان حضرت معروف و مستقر گشته است. میتوان از قرائن، بر این باور که تولد حضرت در سال ۱۲۸ میباشد، اطمینان حاصل نمود. عده ای نیز سال ولادت حضرت را ۱۲۹ ثبت میکنند. [۱۰] . بیشتر قریب به اتفاق نویسندگان روز ولادت حضرت را هفتم صفر و محل آن را «ابوا» [۱۱] می نگارد؛ گر چه برخی از آنان روز ولادت را یکی از [ صفحه ۱۸] روزهای ماه ذوالحجه میدانند. البته بسیاری از سیرهنگاران نیز به جزئیات تاریخ ولادت حضرت نپرداختهاند. در موضوعات تاریخی در صورتی که دلیل بر رد دیدگاه معروف نباشد، میتوان به آن اطمینان نمود. بر این اساس میتوان گفت روز ولادت حضرت «سحرگاه روز هفتم صفر سال ۱۲۸ هجری» میباشد. در این روز نور فرزند رسول الله (ص) هفت آسمان را روشنی بخشید. سحرگاه این روز سپیده امید در منزل امام صادق (ع) بلکه در دامن هفت آسمان تجلی یافت و بارقه امیدی دیگر شکفته شد و فروغ خورشید هفت آسمان تابیدن آغاز نمود. در این روز برکتی بر دامن «حمیده» لبخند زد که تبسم و ترنم آن تا قیامت انسانها را نوازش بخشید؛ مولودی که با برکت تر از او نمیتوان جستجو نمود. در سپیده دم این روز سپیده روشنایی بخش، از افق عترت و صادق آل محمد (ع) تابش گرفت. در این روز خورشید هفت آسمان از افق امامت طلوع نمود و هفتمین فروغ امامت هفت آسمان را روشنی بخشید.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *