امامت و رهبری، حاکمان زمان

امام کاظم علیه السلام و خبر مرگ هادی عباسی

تهدید هادی نسبت به امام علیه السلام به گوش آن بزرگوار رسید، و خانواده و یارانش، در حالی که ترس و نگرانی سراسر وجود
آنها را فرا گرفته بود، با ناراحتی خدمت امام شتافتند، و همه پیشنهاد کردند که امام علیه السلام، به خاطر این که از شر این طاغوت
محفوظ بماند، از انظار مخفی شود. امام علیه السلام لبخندی زد، چون او به علم غیب میدانست که آن ستمگر به زودی از بین
میرود، و به شعر کعب بن مالک [ ۸۲۴ ] . [ صفحه ۵۳۰ ] تمسک جست: زعمت سخینۀ [ ۸۲۵ ] ان ستغلب ربها و لیغلبن مغالب
الغلاب [ ۸۲۶ ] . و شعر دیگری خواند: زغم الفرزدق ان سیقتل مربعا ابشر بطول سلامۀ یا مربع [ ۸۲۷ ] . و این سخنان دلیل بر مسخره
گرفتن تهدید هادی نسبت به آن بزرگوار بوده، و او به خوبی میدانسته است که خداوند، به زودی – پیش از آن که صدمه و زیانی
به او برساند – کمر او را خواهد شکست.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *