امامت و رهبری، حاکمان زمان

انتخاب ابومسلم به عنوان رهبر نهضت علویان

ابراهیم امام، بزرگ خاندان عباسی، غلامش ابومسلم خراسانی را، رهبر عموم مردم برای این حرکت انقلابی تعیین کرد و مبلغان و
من » : شیعیان را دستور داد تا از او پیروی کنند. در نامهای که او به شیعیان در کوفه و در خراسان نوشته است. چنین آمده است
ابومسلم را از طرف خود به فرماندهی تعیین کردم، شما به حرف او گوش فرا دهید و از او اطاعت کنید و من او را بر خراسان و
۵۷۰ ] . [ صفحه ۳۷۳ ] از عمر ابومسلم – بنا به گفتهی مورخان – آن ] «. هرچه و هرجا که با قهر و غلبه گرفته شود فرمانروا ساختم
روز نوزده سال گذشته بود، او شخصی هوشیار و حساس، دارای ارادهای آهنین، خونریز و حیلهگر بود، رحم و مروت نداشت و از
ماهرترین سیاستمداران در اجرای توطئه ها و دسیسه ها بود. همهی مردم به خاطر تعیین ابومسلم به این مقام مهم – نظر به کم سن و
سالی و بیتجربگی او – به وحشت افتادند و همهی مبلغان از اطاعت او سرپیچی کردند و از فرمان او سرباز زدند، جز این که ابراهیم
. [ امام ایشان را به پذیرش و اطاعت از وی ملزم کرده بود، از این رو چارهای جز متابعت از وی نداشتند [ ۵۷۱
صفحه ۱۶۳ از ۲۷۲
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *