امامت و رهبری، حاکمان زمان

انگیزه های قیام علیه منصور – بزرگواری و مناعت

نفوس علویان بر فطرت عزت و کرامت بوده و با بزرگواری و شهامت سرشته شده بود. سلطه های ستمگر، در روزگاران ایشان برای
سرکوبی و ذلت ایشان تمامی تلاش خود را بکار بردند، اما آنها تحمل نکرده و به میدان شهادت شتافتند تا از نعمت کرامت
برخوردار باشند. وقتی که یزید بن معاویه تصمیم بر مجبور ساختن نواده و ریحانه پیامبر (ص) – امام حسین علیه السلام – بر بیعت
خود و تسلیم در برابر قدرت خویش گرفت، امام علیه السلام بیدرنگ به میدان جهاد شتافت و در روز عاشورا سخن جاوید خود را
بدانید که نابکار نابکارزاده، مرا بین دو چیز مخیر کرده است: بین » : که بزرگواری و مناعت از آن میتابد اعلان فرمود و گفت
صفحه ۱۸۵ از ۲۷۲
شهادت و ذلت، و چه دور است ذلت و خواری از ما. خداوند و پیامبرش و مؤمنان و دامنهای پاک و رحمهای پاکیزه و همتهای
«. والا و نفوس با شرافت، نمیپسندند که ما زیر بار طاعت فرومایگان و پست فطرتان را بر مرگ با عزت و شرافتمندانه برگزینیم
۶۶۰ ] . این سخنان روشنیبخش با گردش فلک میگردد و در آن نقش بسته است و برای فرزندان مجاهدش درسی بلند و پرارج ]
گروهی که حرارت » : است. زید بن علی – آنگاه که طاغوت زمان، هشام در خوار و مغلوب ساختن وی تلاش میکرد – فرمود
وقتی که جماعتی، او را از انقلاب برحذر داشته و از مرگ و کشته شدن ترساندند فرمود: « شمشیرها را نپسندند، ذلیل خواهند شد
بکرت تخوفنی المنون کأننی اصبحت عن عرض الحیاه بمعزل فاجبتها ان المنیۀ منهل لابدان أسقی بکاس المنهل [ ۶۶۱ ] . [ صفحه
۴۳۳ ] و هنگامی که بنیامیه میخواستند یحیی بن زید را به خواری و ذلت وا دارند او دست به نهضت و انقلاب زده و خطاب به
روح بزرگ خود کرده و گفت: یابن زید ألیس قد قال زید من احب الحیاه عاش ذلیلا کن کزید فأنت مهجۀ زید و اتخذ فی الجنان
ظلا ظلیلا [ ۶۶۲ ] . به خدا سوگند که تو – ای یحیی – خون و روح زید و پارهی جگر جدت رسول خدایی! که در اعماق جانت
بزرگواری و مناعت ریشه دوانده بود، از این رو نخواستی که با ذلت و خواری زندگی کنی و به میدان نبرد با میل و اشتیاق شتافتی
تا آزادانه و شرافتمندانه جان سپاری! علویان با نهضتهای مقدس خویش تاریخ اسلام را آکنده از افتخار، شرف و بزرگی کردند و
برای توده های مسلمان در تمام مراحل زندگیشان، راه مبارزه و جانبازی – به خاطر آزادی و کرامت انسانی – را گشودند.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *