امامت و رهبری، حاکمان زمان

اوج اقتدار بنی عباس زمان امام کاظم

اشاره
حکومت پنج قرن و اندی (۱۳۲ تا ۶۵۶) بنیعباس همچون دوران فرمانروایی بنیامیه از جهت اقتدار سیاسی، قلمرو حکومتی و رشد اقتصادی با فراز و نشیبهای زیادی مواجه بود که اوج آن را میتوان همان دوره پیشوایی موسی بن جعفر (ع) قلمداد کرد؛ دورهای که مورخان از آن به «عصر طلایی» حکومت عباسیان یاد کردهاند. روشنترین و برجستهترین نمودها و مظاهر اقتدار عباسیان در این مقطع عبارت است از:
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *