امامت و رهبری، حاکمان زمان

اوضاع سیاسی زمان امام کاظم

نکتهی مهم دیگری که رهبر عظیم الشان انقلاب در مقام بیان ویژگیهای این دوره بدان اشاره داشتند تسلط دولتمردان بر اوضاع سیاسی کشور پهناور اسلامی و منقاد و سرکوب کردن قیامها و شورشها و شورشگرها در نقاط مختلف بلاد اسلامی بود. در این مقطع همچون دیگر مقاطع تاریخ اسلام گر چه در گوشه و کنار جهان اسلام از خراسان و دیلمان و جرجان گرفته تا عراق، شام، مصر، آذربایجان و ارمنستان قیامها و شورشهایی با انگیزههای گوناگون علیه نظام حاکم صورت میگرفت، لیکن حکمرانان عباسی این دوره با تدبیر و سیاست و نیز تکیه بر زور و سرنیزه، آنها را فرو مینشاندند و اوضاع را در کنترل داشتند. [۱۹۵] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *