امامت و رهبری، حاکمان زمان

تعیین حدود فدک توسط امام کاظم علیه السلام در مقابل مهدی عباسی

آنچه » : چون مهدی مظالم را به صاحبانش باز میگرداند، امام موسی علیه السلام نزد او آمد دید که مشغول همین کار است؛ فرمود
از ما به ظلم گرفتهاند چرا باز پس داده نمیشود؟ یا اباالحسن! از شما چه چیز را به ستم گرفتهاند؟ فدک. حدود فدک را بفرمایید!
یک طرف آن کوه احد است و یک سمت آن عریش مصر، یک طرف ساحل دریا و یک طرف دیگر هم دومۀ الجندل است. [
مهدی دگرگون شد و در چهرهاش آثار خشم ظاهر گشت، چون امام «. صفحه ۵۰۶ ] تمام این قسمتها حدود فدک است؟ آری
این » : علیه السلام فرموده است که تمام سرزمینهای مملکت اسلامی را از آنها گرفتهاند! این بود که مهدی رو به امام کرد و گفت
. [۷۸۲] «! مقدار که خیلی زیاد است
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *