امامت و رهبری، حاکمان زمان

توجه به حدیث پردازان در خلافت مهدی عباسی

مهدی گروهی از علماء نابکار را مقرب دربار خود ساخت که دلهایشان با تعلیمات دینی صفا نیافته بود. این علمای غیر متعهد،
ستمگران را تأیید میکردند و به آنها لقبها و اوصاف نیک میدادند تا بدانها نزدیک شده و به دنیای ایشان برسند. آنان جایگاه
والایی را که اسلام عرضه کرده بود، فراموش کرده و به دنبال حرص و طمع روان شده و در راه مادیات، خود را هلاک ساخته، و
پیشانی خود را در برابر فرمانروایان و سلاطین، به خاک مذلت، ساییده بودند. این بود که در پیرامون سلاطین، هالهای از قداست و
تعظیم بوجود آورده و به مردم وانمود کرده بودند که، آنان تجسمبخش ارادهی خداوندی بوده و هرگز اشتباه نمیکنند! این قبیل
علماء هستند که همواره آبروی اسلام را برده و معالم و آثار اسلامی را، بد جلوه دادهاند. در دربار مهدی، گروهی از این خود
فروختگان تقرب یافته و شروع به نشخوار کردن مشتی سخنان بیهوده و به هم بافتن دروغها، در ستایش و تعریف مهدی نموده
بودند، اینان کسانی چون ابومعشر سندی، دروغگوترین انسان در زیر این آسمان [ ۷۶۷ ] و مانند غیاث بن ابراهیم که عشق و علاقهی
مسابقه، جز با حیوانات سواری و یا تیراندازی – اضافه کرد – و یا » : مهدی را به کبوتر معرفی کرده و از ابوهریره نقل کرده است
مهدی در برابر این حدیثی که او ساخت، دستور داده ده هزار درهم به او دادند و همین که او رفت، رو «… کبوتر بازی ممنوع است
گواهی میدهم که او به رسول خدا (ص) دروغ بست و پیامبر خدا (ص) هرگز چنین سخنی را » : به هم مجلسیان خود کرد و گفت
۷۶۸ ] . با علم مهدی به این که، آن مرد به رسول خدا دروغ بسته ] «… نگفته است، اما او خواست تا بدین وسیله به ما تقرب جوید
است، به وی صله و [ صفحه ۴۹۸ ] جایزه میدهد، به این ترتیب، او به حرکت جعل حدیث نیرو میدهد و به رشد آن کمک میکند
که خود از بزرگترین مصائبی است که گریبان اسلام را فرا گرفته و باعث کسر شأن آن شد، و بسیاری از خرافات را وارد اسلام
کرد، و ما در آن جا که مشکلات زمان امام علیه السلام را بازگو میکنیم در این مورد مطالب زیادی را خواهیم گفت.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *