امامت و رهبری، حاکمان زمان

توسعه ی مسجد الحرام به دستور مهدی عباسی

مهدی دستور داد تا مسجد الحرام و مسجد النبی را توسعه دهند و این فرمان در سال) ۱۶۱ ه) صادر شد [ ۷۸۳ ] صاحب خانه های
مجاور این دو مسجد از فروش خانه های خود به دستگاه حکومتی خودداری کردند. مهدی از فقهای زمان، پرسید، که آیا جایز
است آنها را مجبور به فروش کند یا نه، فقها در جواب گفتند: سزاوار نیست که چیزی را به غصب وارد مسجد سازیم، علی بن
یقطین در آن مجلس حاضر بود، و به مهدی پیشنهاد کرد در این مسأله نظر امام موسی علیه السلام را بپرسند، رأی او را پسندیدند،
مهدی به فرماندار خود در مدینه نوشت و به او دستور داد تا از امام علیه السلام بپرسد، وقتی که نامه به فرماندار رسید او نزد امام
اگر کعبه پس از منزل » : رفت، و سؤال را به امام علیه السلام عرضه کرد، امام در پاسخ، پس از بسم الله الرحمن الرحیم، چنین نوشت
صفحه ۲۱۴ از ۲۷۲
گزیدن مردم درست شده، مردم سزاوارتر از ساختمان کعبهاند و اگر مردم به آستانه کعبه آمده و منزل کردهاند، پس کعبه سزاوارتر
همین که نامه رسید، مهدی دستور داد تا خانه ها را خراب کردند و به صحن دو مسجد افزودند. «. به صحن و سرای خود است
صاحبان منازل، نزد امام علیه السلام به شکایت آمدند و از او خواستند تا نامهای برای ایشان به مهدی بنویسد تا در مقابل خانه های
ایشان، بهایی به آنها بپردازد، امام قبول کرد و به مهدی نامهای در این باره نوشت، وقتی که نامهی امام علیه السلام رسید [ صفحه
تصرف برای » ۵۰۷ ] بهای خانه های آنها را فرستاد و آنان را راضی کرد [ ۷۸۴ ] و این نوع تصرف از آن نوع تصرفی است که امروز به
تعبیر میشود – به طوری که بعضی از معاصران فهمیدهاند – نیست، بلکه حکمی است شرعی، تابع دلایل خاص خود « مصلحت عامه
میباشد که آن دلائل صراحت دارند بر این که مسجد جامع، حدودی دارد که هر کس آنجا فرود آید، و بخواهد در آن جا بنایی
این داستان را به امام صادق علیه السلام با منصور نسبت داده [ ۷۸۵ ] که « حافظ ابوخطاب » بسازد، حرمتی برایش نیست. محدث
صحیح نیست چون تاریخ چنین اقدام بر آبادانی دربارهی دو مسجد از منصور را نقل نکرده است.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *