امامت و رهبری، حاکمان زمان

جواب امام صادق علیه السلام به سلمۀ بن محرز در مورد امامت امام کاظم

بعضی از منافقان از گروه عجلیه، با عقیده شیعه – که میگویند: امام ناگزیر باید امام پس از خود را تعیین کند – مخالفت کرده و
گفتند: امام صادق که فرزندی پس از وی نمانده تا جانشین او شود! این مطلب را در نزد سلمۀ بن محرز اظهار کردند. همین [
صفحه ۱۵۸ ] که سلمه سخن او را شنید، به محضر امام علیه السلام شتافت – در حالی که سخت متأثر بود – تا داستان خود را بگوید
آقاجان! مردی از عجلیه، به من گفت: چقدر » : و از آن بزرگوار درخواست کند که امام پس از خود را تعیین نماید، عرض کرد
احتمال است که این پیرمرد در بین شما بماند – ابوعبدالله علیه السلام – شاید یک یا دو سال دیگر بمیرد! آنگاه شما طوری میشوید
اینک به وی بگو: این موسی بن جعفر است که » : امام صادق علیه السلام، به وی فرمود «… که کسی را ندارید تا شما را رهبری نماید
. [۲۱۷] « میداند آنچه را که مردان بزرگ میدانند
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *