امامت و رهبری، حاکمان زمان

جواب امام صادق علیه السلام به عیسی علوی در مورد امامت امام کاظم

عیسی بن عبدالله علوی به محضر امام جعفر بن محمد علیهماالسلام وارد شد تا از آن بزرگوار دربارهی حجت پس از وی بپرسد،
امام علیه السلام » «؟ اگر اتفاقی افتاد – خداوند آن روز را برای من نیاورد! – [شما از دنیا رفتید] پس از چه کسی پیروی کنم » : گفت
به طرف فرزندش موسی علیه السلام اشاره کرد. عیسی پرسید: اگر برای موسی علیه السلام اتفاقی افتاد، چه کسی را امام بدانم؟ فرزند
او را. پس اگر برای فرزندش اتفاقی افتاد و برادر بزرگ و پسر صغیری از او ماند، چه کسی را امام بدانم؟ فرزند او را. پس اگر برای
فرزندش اتفاقی افتاد و برادر بزرگ و پسر صغیری از او ماند، چه کسی را امام بدانم؟ فرزند او را، و پس از آن همواره چنین است.
اگر او را نشناخته و با موضع وی آشنا نباشم چه؟ میگویی: بار خدایا! من، باقیماندهی حجتهای تو، از فرزندان امام گذشته را
[ ۲۰۹ ] . [ صفحه ۱۵۵ ] « دوست میدارم. همین قدر تو را کفایت میکند
صفحه ۷۷ از ۲۷۲
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *