امامت و رهبری، حاکمان زمان

جواب امام صادق علیه السلام به فیض بن مختار در مورد امامت امام کاظم

فیض به زیارت امام ابوعبدالله علیه السلام شرفیاب شد و بین آنها سخنانی دربارهی ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام رد و بدل
ای فیض! او » : شد. در اثنای گفتگوی ایشان، امام موسی علیه السلام وارد شد، حضرت صادق علیه السلام رو به فیض کرد و فرمود
فیض شروع به بوسیدن دست و سر امام نمود و در «. همان سرپرست شماست که میپرسیدی. پس از جا بلند شو و ادای احترام کن
صفحه ۷۶ از ۲۷۲
فدایت » : حالی که از خداوند بقا و دوام عمر آن حضرت را درخواست میکرد، نگاهی به جانب امام صادق علیه السلام کرد و گفت
و با این سخن، به میزان شدت پنهان داشتن «. آری، خانواده، فرزندان و دوستانت را » ؟ گردم، آیا کسی را از این جریان مطلع گردانم
راز امامت از جانب امام و شیعیان – از ترس سلطهی جور – پی میبریم. فیض، نزد یاران صمیمی خود رفته و این خبر مسرتبخش
را به آنها مژده داد. از جملهی آنها یونس بن ظبیان بود. یونس، خواست که بر یقینش افزوده شود به محضر امام علیه السلام شتافت،
ای یونس! جریان از همان قرار است که فیض به تو گفته » : وقتی که شرفیاب شد، امام صادق علیه السلام رو به یونس کرد و گفت
[ یونس با قلبی شادمان بازگشت و از نعمتی که به دست آورده بود شاد و مسرور شد. [ ۲۰۷ ] . [ صفحه ۱۵۳ «. است
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *