امامت و رهبری، حاکمان زمان

رشوه و ستم در خلافت مهدی عباسی

مهدی سرگرم هرزگی و کامجوییهایش و غافل از رعیت و کار آنها بود و کارگزاران گرگصفتش مشغول غارت اموال و چپاول
ثروت مردم بودند. رشوه به طور وحشتناکی در نزد تمام دولتمردان بخصوص در نواحی مصر رواج یافته بود، والی آن جا موسی بن
مصعب بود و او در مورد گرفتن مالیات، شدت عمل به خرج میداد، مقدار مالیاتها را افزایش داد به طوری که مردم از پرداخت آن
صفحه ۲۱۰ از ۲۷۲
ناتوان ماندند. همچنین بر بازاریها و دامداران مالیات بست، کار رشوهگیری در امور مالیاتی معمول بود و به همین مطلب آن شاعر
. [ اشاره کرده و میگوید: لو یعلم المهدی ماذا الذی یفعله موسی و ایوب بارض مصر حین حلابها لم یتهم فی نصح یعقوب [ ۷۶۴
مهدی خود نیز به ظلم و جور به مردم و اجحاف بر حقوق مردم پرداخته و دستور داده بود مالیات بازاریهای بغداد را جمع کنند و
برای این کار اجرتی تعیین کرده بود [ ۷۶۵ ] روی شهروندانی که مالیات میدادند، فشار زیادی وارد ساخت به حدی که قابل تصور
نیست [ ۷۶۶ ] و اگر کسی فریادش به شکایت و یا دادخواهی بلند میشد، [ صفحه ۴۹۷ ] سرانجامش به گورستان و یا زندانها بود.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *