امامت و رهبری، حاکمان زمان

سفارش قتل محمد بن ابی العباس توسط منصور

منصور یک پزشک نصرانی را به خدمت گرفته بود، تا در قتل کسانی که نمیخواست علنی شوند، او را یاری کند. این پزشک
مردی سنگدل و درشتخو بود. او تعدادی از نیکان را به وسایل پزشکی، مطابق دستور منصور غافلگیر کرده و کشت. از جملهی
کسانی را که ناگهانی کشت، محمد بن ابیالعباس بود که منصور سفارش قتل او را داده بود، او زهر کشندهای فراهم کرد و منتظر
بیماریای بود که محمد مبتلا شود، تبی بر او عارض شد و به این پزشک مراجعه کرد و او نیز زهر را به وی داد، وقتی که زهر را
خورد، تمام اعضای داخل بدن قطعه قطعه شد و فوری مرد، مادرش نزد منصور به شکایت رفت، منصور دستور داد تا سی تازیانه به
پزشک زدند و چند روزی هم او را زندانی کردند و بعد آزاد نمودند و سی صد دینار به وی دادند. این بود بخشی از آدمکشیهای
منصور، که خود دلالت بر روحیهی ناپاک او دارد که هیچ بویی از گذشت و رحم در آن استشمام نمیشد. در صورتی که
میتوانست با آنها به احسان رفتار کند و اگر از آنها میترسید که در برابر سلطنت او قیام کنند، تحت نظر خود قرار دهد. اما چنین
روشی از انگیزه های آمیخته به کینه و قساوت او بدور بوده است.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *