امامت و رهبری، حاکمان زمان

عبدالله بن طاووس در مقابل منصور

عبدالله بن طاووس یمانی [ ۷۳۴ ] به همراه مالک بن انس، بر منصور وارد شدند، منصور رو به ابنطاووس کرد و گفت: از پدرت
در روز قیامت، عذاب آن کسی از همه کس سختتر است [ صفحه ۴۷۵ ] که در سلطنت » : حدیثی برای من نقل کن: پدرم نقل کرد
منصور با شنیدن این سخن برآشفت و آثار خشم زیادی در چهرهاش «. خداوند دخالت کند و در حکم خود، ظلم و جور روا دارد
نمودار شد مالک به کشته شدن رفیقش یقین پیدا کرد، اطراف لباسش را جمع کرد تا مبادا به خون عبدالله آغشته شود. منصور رو
به عبدالله کرد و گفت: آن قلمدان را به من بده! عبدالله نداد، منصور داد زد: چرا قلمدان را ندادی؟ ترسیدم که به وسیلهی آن فرمان
معصیتی را بنویسی. منصور پاسخی نداشت و دستور داد تا عبدالله را بیرون کردند و عبدالله برگشت و در حالی منصور را ترک
. [ گفت که آثار خشم و غضب در چهرهی منصور پیدا بود [ ۷۳۵
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *