امامت و رهبری، حاکمان زمان

علویان بنیانگذاران نهضت

چیزی که مسلم است، آن است که نخستین کسانی که تصمیم بر چنین نهضتی گرفتند و برای آن برنامهریزی کردند، علویان بودند
و این به خاطر ظلم و ستمی بود که از دست امویان دیده بودند. از این رو شروع کردند از تمام وسایل برای واژگون کردن حکومت
اموی بهره جستن و در آغاز عباسیان هیچ اطلاعی از این تصمیم نداشتند، چون آنان در هیچ کار سیاسی دخالت نداشتند و تسلیم
دولت و رام سیاست آن بودند و بنیامیه بخششهایی نسبت به ایشان میکردند و به خاطر جلب دوستی و تضعیف روحیه علویان از
مراحم بیشتری برخوردار میساختند، مردم مسلمان نیز به عباسیان با نظر عادی نگاه میکردند و این هم به خاطر آن بود که ایشان
هیچ قدم مثبتی در جهت مصلحت جامعهی اسلامی برنمیداشتند. و اما بنیعباس موقعی صاحب نهضت شدند که، آثار سستی و
نابودی در [ صفحه ۳۷۰ ] حکومت اموی پیدا شد و آنان به پیروزی نهضت اطمینان پیدا کردند، آنگاه به علویان پیوستند. مورخان
در چگونگی پیوستن ایشان به نهضت اختلاف دارند. برخی از مورخان میگویند: ابوهاشم پسر محمد بن حنفیه، رهبر برجسته
علویان بود، وقتی که سلیمان بن عبدالملک از قیام او به وحشت افتاده بود،شروع کرد با دعوت وی، دل او را به دست آوردن و او
نیز این دعوت را پذیرفت، وقتی که ابوهاشم نزد وی رفت او اظهار دوستی کرد و با بزرگداشت و احترام زیادی از او استقبال کرد،
۵۶۴ ] گذر کرد که عباسیان در آن جا ] « حمیمه » اما با این همه توطئه کشتن او را داشت و او را زهر خورانید و سر راهش، به شهر
اقامت داشتند، او وقتی که در آستانه مرگ قرار گرفت، محمد بن علی را جانشین خود قرار داد و اسرار خود را به او سپرد و نام
مبلغان را در همه جا به او گفت. بعضی از مورخان بر آنند که ابوهاشم، محمد بن علی را جانشین خود قرار نداد، بلکه وقتی که
کنار بالین او آمد و دید حال او وخیم است، شروع به پرسش از وی نمود و اطلاعات لازم را از او کسب کرد و چون او از دنیا
رفت، محمد بن علی از تمام اسرار دعوت و نام مبلغان که بر همه کس پوشیده بود، آگاهی یافت [ ۵۶۵ ] . به هر حال بنیعباس از
آن لحظه زمام امر نهضت را به دست گرفتند و شروع به آرایش و نظم دادن به انقلاب نمودند.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *